Termeni si condiții

Termeni și condiții privind platforma ISF

           

I. Definiții și termeni

Fundația Institutul de Studii Financiare, denumită în continuare ISF, este  proprietarul  aplicației informatice și beneficiază de toate drepturile legale recunoscute, conform legislației române și internaționale. În lipsa altor precizări, toate materialele, incluzând imagini, ilustrații, design, fotografii, clipuri audio/video ș.a.m.d. sunt proprietatea ISF sau sunt licențiate de ISF pentru a fi folosite.

Marca ISF este o marcă deținută de către Fundația Institutul de Studii Financiare. Domeniul isfin.ro este deținut de către Fundația Institutul de Studii Financiare. Utilizarea acestei mărci, a domeniului sau a numelui ISF, în formă directă sau “ascunsă” (de tipul, dar nu limitat la, meta taguri sau alte tehnici de indexare, căutare web) fără permisiunea prealabilă scrisă a ISF este interzisă și se pedepsește conform legii. Utilizarea neautorizată a acestora revocă imediat licențele acordate de către ISF, conform cu cele de mai sus.

Aplicația informatică a ISF (Platformă) este utilizată în scopul asigurării certificării categoriilor profesionale reglementate sectorial de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) precum și pentru organizarea programelor educaționale.

Prestator de servicii de certificare profesională respectiv de programe educaționale  – ISF.

Client/candidat – poate fi orice persoana fizică cu vârsta de cel puțin 18 ani sau persoana juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către ISF (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între ISF și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui Cont.

Cont – secțiunea din Platformă,  formată dintr-o adresă de e-mail (se recomandă crearea contului pe baza adresei personale de e-mail) și o parola care permite persoanei fizice/persoanei juridice transmiterea Comenzii pentru Certificarea profesională sau înscrierea la un program educațional și care conține informații despre Client/Candidat/Utilizator/Cumpărator și istoricul candidatului în Platformă (Comenzi, certificări, facturi fiscale, cursuri, credite de formare continuă, etc.). Utilizatorul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate.

Utilizator – orice persoana fizică cu vârsta de cel puțin 18 ani sau persoana juridică înregistrată pe site-ul ISF, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la termenii și condițiile platfomei ISF și a clauzelor specifice site-ului ISF precizate în secțiunea Termeni și Condiții - https://www.isf.ro/termeni-si-conditii.

Cumpărător – poate fi persoana fizică cu vârsta de cel puțin 18 ani sau persoana juridică care achiziționează un produs/serviciu de certificare profesională respectiv de pregătire profesională.

Procesator reprezintă integratorul soluției de acceptare la plată a cardurilor, o entitate definită de organizațiile internaționale de carduri, ca Internet Payment Service Provider – IPSP sau Payment Facilitator – PF cu scopul de a oferi clienților săi accesul la o Platforma Securizată de plăți online. Procesatorul este proprietarul Platformei de plăți online care asigură preluarea, prelucrarea, stocarea și transmiterea informațiilor privind tranzacțiile cu carduri efectuate în magazinele online.

Autorizare reprezintă procesul prin care Procesatorul solicită de la emitentul cardului confirmarea validității și valabilității cardului cu care se intenționeaza efectuarea unei tranzacții, precum și a faptului că posesorul cardului are disponibilitățile bănești necesare efectuării tranzacției.

Utilizator Final înseamnă orice persoană fizică care achiziționează produse și/sau servicii prin intermediul Paginii de plată securizată

Banca reprezintă platforma prin intermediul careia se desfășoară, între părți și Utilizatorul Final, serviciile de plăți avute în vedere. Banca emitentă a instrumentelor de plată electronice cu ajutorul cărora se efectuează tranzactiile

Magazin Online reprezintă site-ul web, care respectă Standardul de Conectivitate, prin care se realizează comerțul electronic cu bunuri și/sau servicii, și care acceptă plata online cu cardul, prin intermediul unei pagini de plată securizată furnizată de Procesator, direct, sau în parteneriat cu integratorul soluției de acceptare la plată a cardurilor 

Pagina De Plată Securizată înseamnă site-ul proprietatea Procesatorului pus la dispoziția ISF și administrat de către Procesator la care ISF va avea acces parțial în legătură cu serviciile prin intermediul căruia Utilizatorii Finali vor putea efectua Tranzacții

Platforma Securizată de Plăți Online reprezintă aplicația software oferită Magazinelor Online, în parteneriat cu Procesatorul, prin care ISF are posibilitatea de a accepta și gestiona plățile cu carduri.

Posesor de card înseamnă persoana fizică, rezidentă sau nerezidentă, care deține un instrument de plată electronică emis pe numele său, conform unui contract încheiat cu emitentul respectivului instrument de plată electronică

Refuz de Plata/Chargeback înseamnă acea operațiune generată de Procesator / instituția emitentă a cardului și transmisă de aceasta Procesatorului, operațiune generată în momentul în care un posesor al unui instrument de plată electronică refuză plata unei tranzacții. Întreaga procedura se supune regulilor organizațiilor internaționale de carduri

Standardul de Conectivitate reprezintă totalitatea condițiilor tehnice stabilite de către Procesator pe care Site-ul ISF trebuie să le îndeplinească pentru asigurarea Serviciilor și conectivitatea cu Pagina De Plată Securizată

Tranzacție reprezintă operațiunea de plată a bunurilor și/sau serviciilor oferite în cadrul unui Magazin Online, realizată prin intermediul unei Pagini de Plata Securizată

Certificarea unei categorii profesionale  - certificatul de absolvire a pregătirii profesionale obținut în urma susținerii examenului la ISF de către persoanele fizice care activează în domeniul financiar și pentru care există prevederi legale privind desfășurarea activității profesionale doar în baza certificării obținute la ISF.

Catalogul Certificărilor  – secțiunea din Platformă în care Clientul/Candidatul/Utilizatorul/Cumpăratorul poate adăuga Certificările/programele educaționale pe care dorește să le urmărească în vederea unei eventuale certificări și pe care, ulterior, le poate adăuga în coșul de cumpăraturi („Coșul meu”).

Comanda – document electronic ce intervine ca formă de comunicare între ISF și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite ISF, prin intermediul Platformei, intenția sa de a se înscrie ca și candidat respectiv de înscrie unul sau mai mulți candidați pentru examinarea în vederea obținerii certificatului de absolvire prin intermediul Platformei sau la sală, respectiv de a participa la un program educațional.

Conținut – reprezintă:

 • toate informațiile din cadrul Platformei care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • conținutul oricărui e-mail trimis Clientului/Candidatului/Utilizatorului/Cumpărătorului de către ISF prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al ISF, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
 • informații legate de produsele/serviciile și/sau tarifele practicate de ISF într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la ISF sau alte date privilegiate ale acestuia.

Document – prezentele Termeni și Condiții.

Termenii și condițiile de utilizare a aplicației informatice (platformei) sunt specificate în metodologiile/procedurile pe bază cărora se realizează examinarea/evaluarea în vederea certificării profesionale a unei categorii profesionale care activează în piața financiară, precum și în ghidurile elaborate pentru utilizatori: candidați/furnizori de programe de pregătire profesională autorizați de A.S.F./Organismele de formare profesională/Angajatori, după caz.

Ghidurile pentru utilizatori sunt disponibile pe site-ul ISF, după cum urmează:

 • Ghidul candidatului;
 • Ghidul furnizorului de programe de pregătire profesională/organismului de formare profesională autorizat A.S.F./angajatorului.

Fundația Institutul de Studii Financiare, operator de date cu caracter personal notificat la ANSPCDP sub nr.20386, în calitate de proprietar  al aplicației informatice, își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment procedurile/metodologiile de certificare, precum și Termenii și condițiile de folosire a aplicației informatice, fără niciun fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

 

II. Condiții generale privind organizarea programelor educaționale

ISF își rezervă dreptul de a schimba și actualiza, în orice moment, perioada sau conținutul programelor educaționale, cu o notificare prealabilă către persoanele înscrise.

Conform politicii de facturare și plăți a ISF, taxa de participare se achită cu cel puțin 7 zile înainte de data începerii cursului, în baza unei facturi proforme/facturi emise de ISF.

Taxa de participare se poate returna:

 1. În proporție de 85%, dacă potențialul participant anunță retragerea de la curs cu cel puțin 5 zile înainte de data începerii acestuia;
 2. În proporție de 50%, dacă potențialul participant anunță retragerea de la curs cu cel puțin 3 zile înainte de data începerii acestuia.

În toate celelalte cazuri în care persoana înscrisă nu participă la curs taxa nu se restituie, cu excepția unor situații neprevăzute, temeinic justificate (probleme medicale, de familie, etc.). În această situație se înaintează o cerere de restituire a taxei de participare, împreună cu documentele justificative.

 

III. Condiții generale privind procesul de examinare/evaluare:

Prin înscrierea la examenele de certificare organizate de ISF, Clientul/Candidatul/Utilizatorul/Cumpărătorul acceptă condițiile privind organizarea și desfășurarea sesiunilor de examinare respectiv evaluare, evidențiate în Ghiduri, Metodologiile și Procedurile de examinare/evaluare ale ISF.

Informații detaliate privind procesul de examinare respectiv de evaluare organizat de către ISF se găsesc în documentele elaborate și aprobate în acest sens, pentru categoriile profesionale reglementate sectorial de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) pe care le puteți consulta, după caz, pe site-ul ISF https://www.isf.ro/ro în secțiunea Certificări profesionale.

Prin intermediul documentelor elaborate, ISF pune la dispoziția candidatului/utilizatorului informațiile privind:

 1. documentele necesare înscrierii la examinare;
 2. ora la care urmează să susțină examenul și programul de derulare a sesiunilor de examinare. Informațiile sunt primite de candidat pe e-mail respectiv sunt disponibile în contul său. Este responsabilitatea candidatului să contacteze ISF în cazul în care nu a primit aceste informații în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării plății taxei de examinare.
 3. modalitățile de efectuare a plăților taxelor de examinare/evaluare/reexaminare/reevaluare/ reînscriere;
 4. condițiile tehnice minime pentru susținerea examenului online, după cum urmează:

Posturile de lucru de pe care se susține examinarea online trebuie să corespundă următoarelor cerințe tehnice minime:

 1. Pentru sustinerea în condiții optime a examenului recomandăm o  viteză a conexiuni la internet de 8 Mbps.

  Lățimea de bandă

  Megabiți pe secundă recomandați

  Upload  

  Download

  Recomandata

  8 Mbps (1000 KB/s)

  6 Mbps (750 KB/s)

  10 Mbps (1250 KB/s)

 2. Sistem de operare: Windows 7 sau superior (Windows 8, Windows 10, etc)
 3. Browser: Microsoft Edge, Mozila Firefox, Google Chrome
 4. Laptop sau calculator: Procesor Intel I3 sau superior (AMD Phenom II series, FX-4000 serie sau superior), 4 GB of RAM, camera video și microfon, mouse și tastatură.
 1. Condițiile de promovare a examenului.

Înainte de susținerea examenului online prin intermediul platformei, candidatul trebuie să permită accesul ISF la camera video și microfon. Scopul aplicației este acela al verificării îndeplinirii cerințelor tehnice minime solicitate și supravegherea candidatului de la distanță, în timpul examinării. Candidatul trebuie să își dea acceptul pentru ecranul care cere permisiunea de înregistrare video. Monitorizarea video pe postul respectiv de lucru de pe care se susține examinarea online încetează în momentul în care candidatul închide partajarea camerei și a microfonului.

Candidatul răspunde de asigurarea condițiilor necesare rulării aplicației de verificare a cerințelor tehnice minime solicitate și de supraveghere. Imposibilitatea susținerii examinării din cauza neîndeplinirii condițiilor tehnice nu poate fi imputată ISF.

Precizări importante:

 1. Examenul este  înregistrat prin intermediul aplicației informatice a ISF. Înregistrările examenelor online se păstrează timp de 2 zile lucrătoare, după care sunt șterse, cu excepția înregistrărilor candidaților care au depus contestație. 
 2. În orice moment al examenului, candidatul este obligat să prezinte, la cerere, un act de identitate valabil, prin care își atestă identitatea.
 3. Candidatul care folosește materiale, echipamente audio/video de înregistrare, telefon mobil sau orice alt echipament electronic sau încalcă condițiile de susținere a examenului în orice mod este declarat ELIMINAT în baza dovezilor înregistrate de aplicația de supraveghere.
 4. Pe durata examenului, candidatul respectă următoarele condiții:
 1. menține, pe toată durata examenului, atât camera video cât și microfonul calculatorului în stare pornită în vederea asigurării condițiilor pentru supravegherea tehnică;
 2. nu antrenează discuții cu alte persoane;
 3. este interzisă sub orice formă copierea întrebărilor testului (ex. fotografiere, PrintScreen etc.);
 4. sunt strict interzise utilizarea materialelor didactice, a telefonului sau a oricăror altor mijloace de fraudare a examenului.
 1. Nerespectarea condițiilor de mai sus conduce la excluderea din examen a candidatului și interzicerea, timp de 6 luni, a participării acestuia la un alt examen.
 2. Candidatul cu nevoi speciale trebuie să informeze ISF în momentul înscrierii la examen și să documenteze situația specială în care se află. Neinformarea ISF conduce la imposibilitatea organizării examinării/evaluării în condiții adecvate.
 3. Rezultatul examinării este afișat după apăsarea butonului de finalizare a examenului. Pe ecranul calculatorului se afișează mesajul privind încheierea examenului, rezultatul obținut și statusul ADMIS/RESPINS. Informația se transmite și pe adresa de e-mail a candidatului.
 4.  Candidatul poate contesta rezultatul examenului în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea rezultatului. Contestația se transmite din contul candidatului, prin completarea formularului de contestație și plata taxei pentru reanalizarea rezultatului.

După expirarea termenului de depunere a contestaților, candidatul declarat Admis primește certificatul de absolvire pe e-mail. Certificatul de absolvire este disponibil și în contul candidatului.

 

IV. Efectuarea plății

Plata taxelor aferente serviciilor ISF se poate realiza prin:

 1. Transfer bancar (opțiune de plată pentru persoane juridice/fizice)  – după selectarea serviciului dorit, se transmite factura proformă pe e-mail-ul menționat în cont. Pe baza acestei facturi proforme Clientul/Candidatul/Utilizatorul/Cumpărătorul poate efecta plata. După confirmarea plății factura se transmite pe e-mail.
 2. Card bancar (opțiune de plată pentru persoane fizice) – “Card”  reprezintă un instrument de plată electronică, standardizat, securizat și individualizat care permite posesorului, persoană fizică, să folosească disponibilitățile bănești proprii dintr-un cont deschis pe numele său la emitentul cardului (card de debit) și/sau să utilizeze o linie de credit pusă la dispoziție de emitentul cardului (card de credit).

În momentul plății, pentru asigurarea protecției tranzacțiilor, transmiterea datelor confidențiale  se face direct prin intermediul procesatorului de plăți. Dacă tranzacția este autorizată,   candidatul primește un e-mail de cofnfirmare a primirii comenzii in numele ISF; acest e-mail va fi emis intotdeauna după primirea de la procesatorul de plăți a confirmării existenței banilor în contul candidatului și blocarea acestora în vederea debitării.

Comisionul de transfer interbancar va fi suportat în totalitate de către ISF.

Returnarea plăților se realizează la cererea scrisă a plătitorului către ISF și în urma aprobării ISF. Cererea de restituire a taxelor este însoțită de documente justificative și se transmite pe adresa de e-mail: office@isfin.ro. 

 

V. Confidențialitate

 1. Datele cu caracter personal ale candidatului sunt păstrate în siguranță și permanent în aplicația informatică a ISF în scopul menținerii evidenței certificărilor profesionale obținute. Pentru programele educaționale, datele cu caracter personal ale unei persoane care a participat la aceste programe sunt menținute în platformă pe o perioadă de 5 ani.
 2. ISF va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natura furnizate, conform politicii de confidențialitate. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă în vigoare.
 3. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client/Candidat/Utilizator cu privire la Comanda/ Serviciile prestate fără consimțământul prealabil scris al ISF.
 4. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestei platforme, oferiți ISF acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. ISF nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

VI. Sesizări/Reclamații

Sesizările/reclamațiile privind serviciile ISF se transmit pe adresa de e-mail: suport.examinari@isf.ro