Taxe practicate în procesul de certificare profesională

Nr.
crt.

Denumire taxă

Lei

(cu TVA)

Taxe practicate în procesul de certificare profesională a distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări

Taxe aprobate prin hotărârea adoptată de către Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară în ședința din data de 16.02.2022.

1.

Taxă examinare/reexaminare/reînscriere pregătire profesională inițială

250

2.

Taxă examinare/reexaminare/reînscriere pregătire profesională continuă – examen organizat la sală

250

3.

Taxă examinare/reexaminare/reînscriere pregătire profesională continuă - examen organizat în system online

119

4.

Taxă analiză contestație

60

5.

Taxă emitere adeverință credite (format letric)

60

6.

Taxă emitere certificat (format letric)

119

7.

Taxă emitere duplicat certificat

119

8.

Taxă analiză dosar înscriere evaluare de competențe

119

9.

Taxă analiză și avizare mentor

60

10.

Taxă anuală menținere în registrul lectorilor

60

11.

Taxă/cont pentru validarea și înregistrarea creditelor anuale, echivalentul a 15 ore de pregătire profesională continuă, în Platforma ISF

60

12.

Taxă pentru furnizarea, la cerere, de informații în format letric

60 lei /persoană

Persoană juridică

60 lei

Persoană fizică

13.

Taxă pentru furnizarea, la cerere, de informații pe e-mail

1-10 persoane

36 lei/persoană

Persoană juridică

11-100 persoane

24 lei/persoană

Peste 101 persoane

12 lei/persoană

36 lei

Persoană fizică

14.

Taxă/cont candidat pentru corecția manuală a informațiilor din Platforma ISF

60

15.

Taxă analiză documente înscriere examen

60

16.

Taxă de analiză și recunoaștere a diplomelor, certificatelor și a altor titluri oficiale de calificare

250

Atenție! Orice plată a taxelor indicate mai sus trebuie realizată doar în baza facturii proforme emisă din Platforma ISF.

Realizarea unei plăți fără generarea facturii proforne și/sau fără indicarea numărului facturii proforme va conduce la imposibilitatea validării acesteia.

 

Nr. crt.

Denumire taxă

Lei

(cu TVA)

Taxe practicate în procesul de evaluare a competențelor în vederea obținerii definitivatului în domeniul distribuției de asigurări

Taxe aprobate prin hotărârea adoptată de către Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară în ședința din data de 06.07.2022.

 1.  

Taxă de evaluare competențe distribuitor de asigurări cu definitivat (include taxa de analiză a documentelor pentru stabilirea eligibilității candidatului, taxa pentru proba teoretică și taxa pentru proba practică)

1785

 1.  

Taxă de analiză a documentelor pentru stabilirea eligibilității candidatului

119

 1.  

Taxă reevaluare proba teoretică - examen în sistem online

119

 1.  

Taxă evaluare/reevaluare proba teoretică - examen la sală

250

 1.  

Taxă reevaluare proba practică

1-3 competențe

500

4-6 competențe

1000

7-9 competențe

1500

10 competențe

1666

 1.  

Taxa analiză contestație

60

 1.  

Taxă emitere duplicat certificat competențe definitivat

119

 1.  

Taxă emitere adeveriță (format letric)

60

 1.  

Taxă emitere certificat competențe definitivat (format letric)

119

 1.  

Taxă avizare evaluator competențe pentru ocupația distribuitor de asigurări cu definitivat

250

 1.  

Taxă pentru validarea și înregistrarea a 15 ore (echivalent credite) aferente pregătirii profesionale continue a distribuitorilor cu definitivat

60

Atenție! Orice plată a taxelor indicate mai sus trebuie realizată doar în baza facturii proforme emisă din Platforma ISF.

Realizarea unei plăți fără generarea facturii proforne și/sau fără indicarea numărului facturii proforme va conduce la imposibilitatea validării acesteia.

 

Nr. crt.

Denumire taxă

Lei

(cu TVA)

 

București

Centre regionale ISF

Taxe practicate în procesul de evaluare și examinare a competențelor pentru certificarea specialiștilor constatare daune

1.

Evaluare competențe (include taxa de analiză a dosarului)

708

904

2.

Analiză documente de înscriere

119

3.

Reevaluare competențe – proba teoretică

119

4.

 

Reevaluare competențe

- proba practică

 

1 - 3 competențe

357

357

4 - 6 competențe

500

500

7 - 9 competențe

655

655

5.

Taxa pentru validarea și înregistrarea a 15 ore (echivalent credite) aferente pregătirii profesionale continue a specialiștilor constatare daune

60

6.

Taxa pentru examinare online pregătire profesională continuă

119

7.

Taxa pentru reînscriere/reexaminare online pregătire profesională continuă

119

8.

Analiză contestație (pentru proba teoretică)

60

9.

Taxă emitere certificat (format fizic)

119

10.

Taxă duplicat certificat de competențe

119

Atenție! Orice plată a taxelor indicate mai sus trebuie realizată doar în baza facturii proforme emisă din Platforma ISF.

Realizarea unei plăți fără generarea facturii proforne și/sau fără indicarea numărului facturii proforme va conduce la imposibilitatea validării acesteia.

 

Nr. crt.

Denumire taxă

Lei

(cu TVA)

Taxe practicate în procesul de examinare a competențelor pentru certificarea consultanților de investiții

 

1.

Taxă examinare/reexaminare/reînscriere pregătire profesională inițială - examen sală/online

250

2.

Taxă contestație

60

3.

Taxă emitere duplicat certificat

119

4.

Taxă pentru furnizarea informațiilor în format letric – informații pentru care este necesară accesarea bazei de date

60 lei/persoană

Persoană juridică

60 lei

Persoană fizică

5.

Taxă pentru furnizare informațiilor pe e-mail – informații pentru care este necesară accesarea bazei de date

1-10 prs.

36 lei/prs.

Prs. juridică

11-100 prs.

24 lei/prs.

peste 101 prs.

12 lei/prs.

36 lei

Persoană fizică

Atenție! Orice plată a taxelor indicate mai sus trebuie realizată doar în baza facturii proforme emisă din Platforma ISF.

Realizarea unei plăți fără generarea facturii proforne și/sau fără indicarea numărului facturii proforme va conduce la imposibilitatea validării acesteia.

 

Nr. crt.

Denumire taxă

Lei

(cu TVA)

Taxe practicate pentru procesul de certificare inițială respectiv pentru pregătirea profesională continuă a conciliatorilor SAL-Fin

1.

Evaluare competențe (include taxa de analiză a dosarului)

350

2.

Examinare/reexaminare online

250

3.

Analiză dosar de înscriere

100

4.

Contestație (proba scrisă)

60

5.

Duplicat certificat de competențe

119

6.

Taxă emitere certificat în formă fizică

119

7.

Taxă validare program de pregătire profesională continuă 15 ore

60

 

Atenție! Orice plată a taxelor indicate mai sus trebuie realizată doar în baza facturii proforme emisă din Platforma ISF.

Realizarea unei plăți fără generarea facturii proforne și/sau fără indicarea numărului facturii proforme va conduce la imposibilitatea validării acesteia.