Întrebări frecvente

CURSURI

1. CUM  MĂ ÎNSCRIU?

Pentru înscrierea la un curs se va completa formularul de înscriere, disponibil pe pagina de curs dorită.

2. CUM ȘI CÂND SE VA ORGANIZA CURSUL?

Cursul se va organiza, sub rezerva constituirii grupei de participanți, la data stabilită, conform programării de pe site-ul www.isf.ro. Coordonatorul cursului va transmite, pe email, persoanelor înscrise toate informațiile necesare privind organizarea cursului, la momentul constituirii grupei de participanți. Cursanții vor primi informații în legătură cu agenda și locul unde se va desfășura cursul. În situația în care nu se constituie grupa de participanți coordonatorul cursului va informa persoanele înscrise la cursul respectiv despre faptul că acesta nu se va organiza și va reveni cu  informații privind reprogramarea acelui curs.

3. ESTE OBLIGATORIE PREZENȚA LA CURS?

Prezența  la cursuri este obligatorie pentru cel puțin 80% din durata programului de pregătire.

4. CUM PLĂTESC TAXA DE PARTICIPARE?

Taxa de participare se plătește conform Facturii Proforme, emise de platforma ISF, la momentul efectuării înscrierii. Acest document este transmis către fiecare participant la cursurile ISF, pe adresa de email introdusă în formularul de înscriere, la momentul finalizării acestui proces.

5. IMI POT RECUPERA TAXA DE PARTICIPARE?

Taxa de participare se poate returna:

  • în proporție de 85%, dacă potențialul participant anunță retragerea de la curs cu cel puțin 5 zile înainte de data începerii acestuia;
  • în proporție de 50%, dacă potențialul participant anunță retragerea de la curs cu cel puțin 3 zile înainte de data începerii acestuia;

În cazul în care persoana înscrisă nu participă la curs taxa nu se mai restituie, cu excepția cazurilor temeinic justificate (probleme medicale, de familie, etc.). În această situație se înaintează o cerere de restituire a taxei de participare, împreună cu  documentele justificative.

6. CÂND PRIMESC CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE/PARTICIPARE AL CURSULUI?

Certificatul de absolvire/participare se eliberează la o dată ulterioară finalizării programului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la acel moment, documentul fiind eliberat direct în contul participantului din platforma ISF.

7. ÎN CAZUL ÎN CARE NU PROMOVEZ  CURSUL POT PARTICIPA LA REEXAMINARE?

În situația participării la programe care se finalizează cu examinare, informații punctuale referitoare la procesul de examinare, respectiv reexaminare în cazul nepromovării, vor fi oferite de către coordonatorul programului de formare profesională.

8. M-AM ÎNSCRIS LA UN CURS ONLINE ȘI VREAU SĂ ȘTIU CARE SUNT CONDIȚIILE DE ACCES.

La finalizarea înscrierii efectuate pe platforma ISF, veți fi notificat la adresa de email introdusă la momentul înscrierii în formular, cu privire la reușita acestui proces, iar ulterior, veți primi pe adresa de email un alt mesaj în al cărui conținut veți regăsi atât credențialele necesare accesului în platforma de e-learning în scopul parcurgerii  materialelor de curs, cât și datele de contact ale coordonatorului de curs din partea ISF, care vă poate acorda informații suplimentare dacă aveți nevoie.

Important!!!! Cursurile online pot fi accesate 6 luni de la data primirii mesajului de la coordonatorul de curs al ISF, la expirarea acestui termen, cursantului expirându-i și accesul la platforma de e-learning/curs.

 

EXAMINARE ȘI EVALUARE DE COMPETENȚE

1. Cum îmi creez cont în platforma ISF?

a. În secțiunea Înregistrare accesați Înregistrare Cont Personal;

b. În formularul Cont Candidat introduceți datele personale necesare pentru crearea contului, câmpurile cu simbolul * sunt obligatorii;

c. După ce introduceți toate datele, este necesar să bifați că sunteți de acord cu termenii și condițiile de examinare, apoi accesați butonul Înregistrează-mă;

d. În mesajul primit pe adresa de email regăsiți link-ul pentru autentificare;

e. După salvarea parolei pentru contul personal, pentru verificare, ieșiți din cont și realizați autentificarea pe baza email-ului și a parolei stabilite de dumneavoastră.

Tutorial video pentru realizarea contului personal:

https://www.loom.com/share/b42f41bc9a4941ad91a16ed9dcf6536a

2. Cum procedez dacă nu mai cunosc datele de accesare ale contului meu din Platforma ISF?

În cazul în care titularul contului nu mai cunoaște adresa de e-mail utilizată la crearea contului, se accesează, din secțiunea Autentificare, Recuperează Cont:

https://platforma.isfin.ro/ro/user/restore-account

3. Cum mă înscriu la un examen pentru obținerea certificatului de absolvire în domeniul distribuției de asigurări?

Primul pas este cel de încărcare a documentelor în Dosarul personal din Contul meu, conform câmpurilor afișate. Documentele încărcate trebuie să corespundă cerințelor din metodologia de certificare aplicabilă (ex. pentru înscrierea la examenul de absolvire aferent programului de pregătire profesională inițială a unui intermediar în asigurări sunt necesare următoarele documente: Cartea de identitate (Pașaport); Diploma (certificat) de studii fără BAC; adeverința de parcurgere a programului de pregătire - document emis de către furnizorul de programe pe platforma căruia ați parcurs programul de pregătire profesională inițială).

După salvarea documentelor în Dosarul personal, înregistrarea dosarului pentru prevalidarea înscrierii la examen se efectuează din secțiunea Listă Dosare.

Atenție!  Comanda nu poate fi generată dacă lipsesc documentele obligatorii  conform cerințelor din metodologia de certificare aplicabilă.

Tutorial video înregistrare dosar (documente) prevalidare pentru examen:

https://www.loom.com/share/a98ebd001b6c499997df34061c8ad9be

4. Unde pot verifica situația înscrierii mele la examenul de absolvire?

După finalizarea comenzii și generarea facturii proforme, în Listă dosare este vizibilă înregistrarea dosarului dumneavoastră pentru prevalidare. Verificarea dosarului de către ISF, în vederea aprobării, se realizează în maxim 5 zile lucratoare de la data modificării statusului plății în Achitat.

5. Cum se finalizează o comandă?

Pentru finalizarea comenzii, accesați coșul de cumpărături și apăsați butonul Finalizează comanda, urmând pașii indicați. Butonul Actualizează coș permite ștergerea unor produse trimise în coș și actualizarea acestuia.

Pentru a vedea cum se realizează finalizarea comenzii, aveți la dispoziție   Ghid de utilizare Platformă ISF_utilizator Candidat_2023_10.pdf  în cadrul căruia, la Cap. 6 regăsiți Finalizarea unei comenzi și generarea facturii proforme.

6. Este posibilă simularea examenului, dacă nu am realizat o înscriere la examen?

Da, se poate realiza simularea examenului din secțiunea Simulare examene a platformei.

7. Care este scopul parcurgerii simulărilor la examen?

Secțiunea Simulare examinare este creată pentru a permite candidatului testarea condițiilor tehnice ale laptop-ului de pe care va susține examenul în sistem online. Candidatul are astfel posibilitatea de a parcurge pașii necesari pentru susținerea examenului în sistem online în vederea certificării, prin: acces la camera și microfonul laptopului pentru videomonitorizare, parcurgerea testului cu întrebări și afișarea răspunsurilor sale cu indicarea răspusurilor corecte.

8. După ce perioadă de timp pot să susțin un alt examen de absolvire dacă nu l-am promovat pe cel actual?

Candidatul declarat respins poate solicita reexaminarea ori de câte ori dorește, fără depășirea valabilității certificatului de absolvire deținut la acel moment, respectiv a valabilității documentului privind parcurgerea programului de pregatire profesională, cu respectarea prevederilor metodologiei de certificare aplicabile categoriei profesionale.

9. Pentru a susține un alt examen de absolvire trebuie să realizez o altă înscriere?

Da, pentru participarea la un alt examen este necesar să efectuați o înscriere nouă.

10. Ce se întâmplă cu taxa achitată pentru înscrierea la un examen de absolvire dacă nu mai doresc să susțin examenul?

Returnarea taxei de înscriere poate fi efectuată doar în condițiile respectării Metodologiei de certificare aplicabile. În general, returnarea taxei de înscriere pentru o înscriere deja aprobată se face cu reținerea taxei de analiză a documentelor de înscriere.

11. Cum procedez dacă sesisez că înscrierea mea la un examen de absolvire nu este corectă? În situația în care înscrierea la un examen a fost inregistrată la o categorie gresită, se realizează o nouă înscriere, procedând astfel:

a. se accesează din Platforma ISF, din meniul Listă dosare, reînscrierea la examen la categoria profesională dorita;

b. se generează o nouă factură proformă, se selectează plata prin transfer bancar și apoi se finalizează comanda;

c. nu este necesară efectuarea unei noi plăți a taxei de examinare, este suficient să transmiteți o solicitare pe adresa de e-mail suport.examinari@isf.ro pentru transferul taxei anterioare pe noua comandă.

12. Cum procedez dacă înscrierea mea la examen a fost refuzată?

În situația în care înscrierea la examen a fost refuzată, se realizează o nouă înscriere, procedând astfel:

a. se accesează din Platforma ISF, din meniul Listă dosare, reînscrierea la un nou examen;

b. se generează o nouă factură proformă, se selectează plata prin transfer bancar și apoi se finalizează comanda;

c. nu este necesară efectuarea unei noi plăți a taxei de examinare, este necesar însă să transmiteți o solicitare pe adresa de email suport.examinari@isf.ro pentru mutarea taxei anterioare pe noua comandă.

13. Ce se întâmplă dacă am fost eliminat din examen pentru fraudarea examenului?

Candidatul ”Eliminat” pentru fapta de tentativă de fraudă sau fraudă are posibilitatea susținerii unui nou examen, după expirarea termenului de 6 luni de la data eliminării, în condițiile indicate în metodologia aplicabilă.

14. Ce se întâmplă dacă am fost scos din examen, din alte motive decât fraudarea acestuia?

În următoarea zi lucrătoare după susținerea examenului, la propunerea comisiei de supraveghere, candidatului cu examen întrerupt i se poate reda dreptul de a susține din nou examenul, fără solicitarea unei alte taxe.

15. Cum procedez pentru a susține examenul de absolvire în domeniul distribuției de asigurări, la sală?

- odată cu depunerea dosarului pentru prevalidare, este necesară selectarea tipului de examen dorit. După aprobarea dosarului de prevalidare, vă puteți înscrie la una din sesiunile disponibile  examenului organizat la sală.

- înscrierea la un examen organizat la sală (offline), se efectuează atunci când butonul Înscriere examen din Listă dosare se activează și poate fi apăsat.

Totodată, vă punem la dispoziție tutorialul video pentru înscrierea la un examen la sală, după aprobarea dosarului –

https://www.loom.com/share/3e6602780f1748fa9a0f7a91d1edad51

16. Cum procedez dacă nu m-am prezentat la examenul organizat la sală?

Dacă nu v-ați prezintat la examenul la sală pentru care ați optat, puteți să participați la un alt examen, cu condiția înscrierii dumneavoastră, în următoarele situații:

a. fără plata unei taxe suplimentare, în cazul în care nu ați putut participa la examen din motive care nu vă sunt imputabile, cu condiția înregistrării, la momentul realizării înscrierii, a documentului prin care probați motivul neprezentării (copie după certificatul: de concediu medical; de căsătorie; de naștere copil; de deces al unui membru al familiei până la gradul al-III-lea de rudenie; copie după delegație);

b. cu plata taxei de examinare, în cazul în care  nu documentați motivul pentru care nu ați putut participa la examen, conform punctului a.

17. Cum procedez dacă m-am înscris la un examen în sistem online și apoi mă răzgândesc și vreau să-l susțin la sală?

În situația în care înscrierea la un examen nu a fost aprobată, se solicită anularea înregistrării actuale, se realizează o nouă înscriere, procedând astfel:

a. se accesează din Platforma ISF, din meniul Listă dosare, reînscrierea la un nou examen;

b. se generează o nouă factură proformă, se selectează plata prin transfer bancar și apoi se finalizează comanda;

c. nu este necesară efectuarea unei noi plăți a taxei de examinare, este necesar însă să se transmită o solicitare pe adresa de email suport.examinari@isf.ro pentru mutarea taxei achitate anterior pe noua comandă.

18. După promovarea examenului, care este termenul în care  pot descărca/obține certificatul de absolvire?

În Platforma ISF, certificatul de absolvire, însoțit de suplimentul descriptiv, este generat în contul candidatului declarat ”Admis”, după cum urmează:

a. după 2 zile lucrătoare de la data examenului sau

b. după 2 zile lucrătoare de la data declarării candidatului ca fiind admis în urma analizei și admiterii contestației sale pentru rezultatul obținut.

19. Care este termenul de valabilitate al certificatului de absolvire?

Valabilitatea certificatului de absolvire este de 3 ani de la data promovării examenului și este indicată pe certificatul de absolvire. Valabilitatea certificatului se menține în condițiile acumulării creditelor anuale de pregătire profesională continuă.

20. Când pot susține examenul în sistem online?

Examenele în sistem online se susțin săptămânal, în intervalul orar și în zilele programate pentru categoria profesională dorită, cu excepția zilelor declarate sărbători legale la nivel național. Planificarea examenelor în sistem online se postează în pagina Acasă a Platformei ISF.

21. De câte ori pot susține examenul de absolvire în domeniul distribuției de asigurări dacă nu am promovat?

Candidatul declarat ”Respins” are dreptul să susțină ori de câte ori dorește, în aceleași condiții, un alt examen, cu respectarea prevederilor metodologiei de certificare specifice și în condițiile în care prevalidarea înscrierii la examen este în termen de valabilitate.

22. Care sunt documentele necesare pentru prevalidarea înscrierii la examenul de absolvire a pregătirii profesionale inițiale pentru categoria intermediar în asigurări/angajat societate?

Documentele necesare pentru prevalidarea înregistrării înscrierii la examenul de absolvire a pregătirii profesionale inițiale, pentru categoria intermediar în asigurări, respectiv angajat societate, sunt:

- Actul de identitate valabil la data înscrierii;

- Diploma sau certificatul de absolvire a studiilor liceale superioare. Pentru studiile finalizate în altă țară decâ România se va atașa inclusiv atestatul de echivalare a studiilor emis de catre Ministerul Educației Naționale;

- Documentul privind raportarea și evidența pregătirii profesionale inițiale.

23. Care sunt documentele necesare pentru prevalidarea înscrierii la examenul de absolvire a pregătirii profesionale inițiale pentru categoria conducător al unui intermediar secundar persoană juridică?

Documentele necesare pentru prevalidarea înregistrării înscrierii la examenul de absolvire a pregătirii profesionale inițiale, pentru categoria conducator al unui intermediar secundar persoană juridică sunt:

- Actul de identitate valabil la data înregistrării înscrierii;

- Diploma sau certificatul de absolvire a studiilor liceale superioare. Pentru studiile finalizate în altă țară decâ România se va atașa inclusiv atestatul de echivalare a studiilor emis de catre Ministerul Educației Naționale;

- Documentul privind raportarea și evidența pregătirii profesionale inițiale.

24. Care sunt documentele necesare pentru prevalidarea înscrierii la examenul de absolvire a pregătirii profesionale inițiale pentru categoria conducător executiv al unui intermediar principal?

Documentele necesare pentru prevalidarea înregistrării înscrierii la examenul de absolvire a pregătirii profesionale inițiale, pentru categoria conducător executiv al unui intermediar principal sunt următoare:

- Actul de identitate valabil la data înregistrării înscrierii;

- Diploma de absolvire a studiilor superioare (nivel minim studii de licență). Pentru studiile finalizate în altă țară decâ România se va atașa inclusiv atestatul de echivalare a studiilor emis de catre Ministerul Educației Naționale;

- Documentul privind raportarea și evidența pregătirii profesionale inițiale.

25. Care sunt pașii pe care trebuie să-i parcurg pentru obținerea certificatului de absolvire aferent pregatirii profesionale inițiale în domeniul distribuției de asigurări?    

În vederea obținerii certificatului de absolvire aferent pregatirii profesionale inițiale în domeniul distribuției de asigurări, se parcurg următorii pași:

- finalizarea programului de pregătire profesională inițială, la un furnizor de programe autorizat, în funcție de categoria de distribuitor pentru care se dorește obținerea certificatului de absolvire;

- înregistrarea dosarului la prevalidare și ulterior de înscrierea la unul din tipurile de examene, organizate în sistem offline (la sală) sau în sistem online. Examenul de certificare se organizează în limba română;

- testarea îndeplinirii cerințelor tehnice de către laptop-ul de pe care se susține examenul în sistem online, din secțiunea Simulare examene a Platformei ISF;

- susținerea efectivă a examenului, care constă în parcurgerea unui test tip grilă cu 40 întrebări, fiecare întrebare fiind cotată cu 1 punct. Întrebările au multiple variante de răspuns, cu o singură variantă corectă;

- pentru a promova examenul, candidatul trebuie să obțină minimum 28 de puncte. Durata examenului: 40 minute (atenție: pentru examenul susținut în sistem online este prevăzut 1 minut/întrebare).

26. Care sunt pașii pe care trebuie să-i urmez pentru obținerea certificatului de absolvire aferent pregătirii profesionale continue?

Pentru obținerea certificatului de absolvire aferent pregătirii profesionale continue trebuie să realizați, ca prim pas, înregistrarea documentelor de înscriere la examen pentru prevalidare. Documentele necesare înscrierii dumneavoastră sunt următoarele:

- actul de identitate valabil la data inscrierii la examinare;

- pentru cazul în care vă aflați în situația de redobândire a dreptului de a profesa, este necesar să încărcați inclusiv documentul privind parcurgerea programului de pregătire profesională continuă corespunzător situației de redobândire, cu durata de minimum 15 ore.

27. În cât timp pot contesta rezultatul obținut după susținere examenului?

Rezultatul obținut după susținerea examenlui îl puteți contesta prin înregistrarea contestației dumneavoastră în aplicația informatică a ISF, în secțiunea Contestații, în termen de 2 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului.

28. Cum pot vizualiza TESTUL grilă cu întrebările generate în timpul examenului susținut de mine?

În cazul în care doriți vizualizarea testului, trebuie să solicitați acest lucru prin depunerea contestației. Testul grilă poate fi vizualizat în termen de maximum 10 zile de la data susținerii examenului.

Vizualizarea testului se realizează prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță, la data și ora stabilite de comun acord(candidat-reprezentanți ISF).

29. Ce se întâmplă dacă nu promovez examenul de absolvire a pregătirii profesionale continue până la data expirării certificatului pe care îl dețin?

În această situație veți pierde dreptul de a profesa începând cu data expirarii certificării anterioare. Redobândirea dreptului de a profesa se obține în conditiile prevăzute de metodologia aplicabilă categoriei profesionale.

30. Cum pot să redobândesc dreptul de a profesa în domeniul distribuției de asigurări dacă nu am promovat examenul de absolvire a pregătirii profesionale continue până la data expirării certificatului pe care l-am deținut anterior?

În acest caz, pentru redobândirea dreptului de a profesa trebuie să promovați un nou examen de pregătire profesională continuă în termen de șase luni de la data  expirării certificatului.

31. Pentru a susține examenul, după ce am fost eliminat pentru fraudă, cum procedez?

Candidatul ”Eliminat” pentru fapta de tentativă de fraudă sau fraudă, are posibilitatea susținerii unui nou examen, după expirarea termenului de 6 luni de la data eliminării. Examenul se susține doar la sală, la sediul ISF din București, cu respectarea condițiilor prevăzute de metodologia aplicabilă.

32. Dacă am obținut, în anul calendaristic curent, certificatul de absolvire pentru pregătirea profesională inițială, când trebuie să parcurg cele 15 ore de pregătire profesională continuă?

În acest caz, trebuie să acumulați cele 15 ore (echivalent credite) de pregătire profesională continuă începând cu anul calendaristic următor celui în care a fost obținut certificatul de absolvire pentru pregătirea profesională inițială.

33. Unde mă pot adresa pentru a parcurge programul de pregătire profesională continuă?

Toate programele de pregatire profesionala se parcurg la furnizorii de programe autorizați. Lista acestora poate fi consultata la adresa: www.asfromania.ro/registrul-furnizorilor-de-programe

34. În anul calendaristic în care am obținut certificatul de absolvire aferent programului de pregătire profesională continuă mai este necesar să parcurg cele 15 ore (echivalent credite) de pregătire profesională continuă?

În această situație trebuie să acumulați, pentru anul calendaristic respectiv, creditele (orele) de pregătire profesională continuă, în condițiile prevăzute de metodologia aplicabilă categoriei profesionale din care faceți parte.

35. Ce presupune înregistrarea creditelor de pregătire profesională continuă în Platforma ISF?

Înregistrarea creditelor anuale de pregătire profesională continuă în Platforma ISF presupune încărcarea documentului prin care se probează acumularea creditelor, achitarea taxei aferente și obținerea adeverinței ISF.  În acest sens, se accesează Platforma ISF, Meniul Utilizatorului, secțiunea Credite.

Procesul este descris în Ghidul candidatului, în cadrul capitolului 10 Înregistrarea creditelor anuale de pregătire profesională continuă.

36. Ce se întâmplă dacă am parcurs programul de pregătire profesională continuă, cu durata de 15 ore, dar nu am înregistrat, până la data precizată în metodologia aplicabilă categoriei profesionale, în contul meu din Platforma ISF, documentul prin care probez acumularea acestora?

În acest caz, veți pierde dreptul de a profesa, conform prevederilor metodologiei de certificare aplicabile categoriei profesionale.

PROCEDURA DE OBȚINERE A CERTIFICATULUI DE ABSOLVIRE A DEFINITIVATULUI ÎN DOMENIUL DISTRIBUȚIEI DE ASIGURĂRI    

1. Care sunt cerințele pe care trebuie să le îndeplinesc în vederea înscrierii pentru obținerea definitivatului în domeniul distribuției de asigurări?

Înscrierea în procesul de evaluare și certificarea competențelor pentru obținerea definitivatului se poate realiza după parcurgerea a 3 cicluri de pregătire profesională finalizate prin promovarea examenului susținut la ISF.

2. Examenul de definitivat este obligatoriu?

Examenul de definitivat nu este obligatoriu, categoriile de distribuitori în asigurări și/sau reasigurări care au parcurs cel puțin 3 cicluri de pregătire profesională, finalizate prin promovarea examenului susținut la ISF, își pot menține calitatea prin cicluri de pregătire profesională continuă și acumularea creditelor anuale.

3. În ce constă procesul de evaluare și certificare a competențelor distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări în vederea obținerii definitivatului?

Procesul de evaluare și certificare a competențelor distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări în vederea obținerii definitivatului presupune parcurgerea următoarelor probe:

a. Proba teoretică, care constă în susținerea unui  examen în sistem online, de tip grilă, prin care se urmărește validarea cunoștințelor teoretice;

b. Proba practică, care constă în simularea unui context practic de lucru, în care candidatul trebuie să aplice cunoștințele teoretice și să dovedească deprinderile și aptitudinile necesare desfășurării activității de distribuție de asigurări, cel puțin la nivelul calitativ descris de profilul ocupațional specific. Proba practică se susține în prezența unei comisii de evaluare.  

4. Care este termenul de verificarea a eligibilității candidaților înscriși în procesul de evaluare a competențelor?

Termenul de verificare a documentelor este de 5 zile lucrătoare, calculate de la data finalizării înregistrării înscrierii la procesul de evaluare. Prin finalizarea înregistrării înscrierii la evaluare se înțelege încărcarea în contul candidatului din Platforma ISF a tuturor documentelor solicitate și confirmarea încasării taxei de evaluare, taxă care include taxa de analiză a documentelor.

5. Procesul de obținere a definitivatului este diferit pentru categoriile de distribuitori în asigurări și/sau reasigurări?

Procesul de obținere a definitivatului pentru categoriile de distribuitori se diferențiează prin complexitatea instrumentelor de evaluare adecvate fiecărei categorii de distribuitori în asigurări și/sau reasigurări.

6. Când susțin proba teoretică?

Proba teoretică, parte a procesului de definitivat, se susține conform planificării din pagina Acasa a Platformei ISF.

7. Când pot susține proba practică, parte a procesului de evaluare a competențelor pentru obținerea definitivatului în domeniul distribuției de asigurări?

Proba practică, parte a procesului de definitivat, se susține după promovarea probei teoretice, în baza planificării ISF, sub rezerva constituiri grupei minime de candidați și a comisiei de evaluare, cu respectarea metodologiei de certificare aplicabile.

8. Care sunt membrii comisiei de evaluare pentru proba practică, parte a procesului de evaluare a competențelor pentru obținerea definitivatului în domeniul distribuției de asigurări?

Proba practică se desfășoară în prezența comisiei de evaluare formată din: doi evaluatori de competențe avizați de ISF pentru ocupația de referință și un reprezentant desemnat de ISF din cadrul Depatamentului de Evaluare și Examinare.

9. Care este durata probei practice, parte a procesului de evaluare a competențelor pentru obținerea definitivatului în domeniul distribuției de asigurări?

Durata probei practice este de 120 minune, după cum urmează: 60 de minute în care, candidatul analizează și soluționează studiul de caz primit, respectiv 60 de minute pentru prezentarea rezolvării studiului de caz în fața comisiei de evaluare.

10. Cum procedez dacă nu promovez proba practică?

Dacă nu promovați proba practică vă puteți înscrie la următorul proces de evaluare, cu achitarea taxei de reevaluare, în vederea certificării competențelor rămase.

11. De câte ori pot susține proba practică?

Proba practică, pentru certificarea tuturor competențelor rămase, trebuie finalizată de către candidat în maximum 12 luni de la data promovării probei teoretice.

12. Pentru susținerea unei alte probe practice se achită taxe de reevaluare?

Taxele de reevaluare pentru proba practică sunt stabilite în funcție de numărul competențelor pe care candidatul le mai are de certificate.

13. În cât timp se emite Certificatul de absolvire a definitivatului?

Certificatul de absolvire a definitivatului este generat în contul candidatului din Platforma ISF, în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care s-a finalizat procesul de evaluare cu declararea candidatului ca fiind “Admis”. Candidatul își poate descărca Certificatul de absolvire pentru definitivat, împreună cu suplimentul descriptiv aferent, din contul său din Platforma ISF. Certificatul poate fi descărcat atâta timp cât este în termen de valabilitate.

14. După obținerea certificatului de definitivat, mai  este nevoie să acumulez anual cele 15 ore de pregătire profesională continuă, echivalentul a 15 credite?

Menținerea calității de distribuitor în asigurări și/sau reasigurări cu definitivat presupune acumularea și înregistrarea anuală în Platforma ISF, până cel târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an calendaristic, a dovezii parcurgerii celor minimum 15 ore de pregătire profesională continuă (echivalent credite).

15. Ce se întâmplă dacă dețin certificatul de definitivat și nu acumulez anual cele 15 ore de pregătire profesională continuă, echivalentul a 15 credite?

Ulterior obținerii certificatului de absolvire a definitivatului, în situația în care nu acumulați cele 15 ore (credite) anuale de pregătire profesională continuă, veți pierde dreptul de a profesa. Acest drept se poate redobândi în condițiile menționate în  Procedura de obținerea a definitivatului în domeniul distribuției de asigurări.

 

Metodologia de certificare a distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări

Procedura de obținerea a definitivatului în domeniul distribuției de asigurări

METODOLOGIA DE CERTIFICARE SPECIALIST CONSTATARE DAUNE

Ghid de utilizare Platformă ISF_utilizator Candidat_2023