Excel - avansați

Data început
Data finalizării
Nr. de ore
12
Nr. de credite
0
Detalii curs

Programul are ca scop însuşirea conceptelor şi tehnicilor avansate privind utilizarea practică a aplicaţiei Microsoft Excel, favorizând utilizatorii finali din domeniul financiar să analizeze datele intr-o forma complexa cu instrumente de procesare şi de calcul tabelar.

Programul va avea urmatorul orar:

  • 15 ianuarie 2024 –   3 ore  intrevalul orar 09.00-12.00
  • 16 ianuarie 2024 –   3 ore  intervalul orar 09,00-12.00
  • 17 ianuarie 2024 -    3 ore  intervalul orar 09.00-12.00
  • 18 ianuarie 2024 -    3 ore  intervalul orar 09.00-12.00
Obiectivul cursului

Programul oferă posibilitatea cursanţilor de a-si dezvolta abilitatile de modelare a problemelor economico-financiare prin calcul tabelar, utilizarea si aplicarea celor mai complexe categorii de functii, interogarea avansata şi sortarea bazelor de date, validarea datelor, sintetizarea informaţiei prin tabele pivot, de prezentare a acesteia în formă grafică, pe baza unor studii de caz adaptate domeniului financiar utilizând aplicaţia Microsoft Excel. 

Grup țintă

Programul se adresează persoanelor care au experienta in utilizarea Microsoft Excel.

Tematica

Modulul 1: Calcul tabelar utilizând funcții avansate EXCEL cu aplicabilitate pe domeniul financiar-bancar

Detaliere
- Exemple spefice domeniului financiar-bancar prin utilizarea funcțiilor matematice: SUMPRODUCT, SUMIF, SUMIFS, ROUND
- Exemple spefice domeniului financiar-bancar prin utilizarea funcțiilor statistice: AVERAGEIF, AVERAGEIFS, COUNT/COUNTA, COUNTIF, COUNTIFS,MODE, FREQUENCY
- Exemple spefice domeniului financiar-bancar prin utilizarea funcţiilor de consultare/recuperare: VLOOKUP, HLOOKUP, MATCH, INDEX;
- Calcule cu funcţii de tip dată calendaristică şi oră: DATEDIF(), WORKDAY(),WEEKDAY(), EDATE()
- Utilizarea funcţiilor de tip text (LEFT, RIGHT, MID, FIND/SEARCH, REPLACE, SUBSTITUTE) în probleme practice;
- Formatarea condiționala pe baza de formule
- Studiu de caz final modul.

Modulul 2: Gestiunea bazelor de date – sortarea datelor, filtrarea avansată. 
Detaliere
- Sortări complexe;
- Filtrarea avansată a datelor
- Validarea datelor
- Utilizarea funcților de tip baza de date (DSUM, DAVERAGE, DCOUNT, DGET)
- Subtotaluri;
- Studiu de caz final modul

Modulul 3: Analiza multidimensională a bazelor de date prin tabela pivot.
- Sintetizarea datelor prin tabela pivot și grafice pivot.
- Sortarea si filtrarea datelor dintr-o tabela pivot, utilizarea slicerelor.
- Utilizarea campurilor calculate într-o tabela pivot.
- Generarea tabelelor pivot cu PowerPivot
- Studiu de caz final modul

Modulul 4: Grafice pentru analiza datelor financiare. Simularea si optimizarea datelor in EXCEL.
Detaliere
- Realizarea graficelor complexe: grafice in 2 axe Y, grafice de amplitudine, grafice GANTT, grafice Waterfall, grafice Pareto, grafice Treemap, grafice histograma, etc.
- Simularea și optimizarea datelor prin utilizarea instrumentelor: Goal Seek, scenarii și solver.
- Studiu de caz final modul

Nume Trainer
Dana-Maria Boldeanu
Mirela Gheorghe
Detalii Trainer

Dana-Maria Boldeanu este Conferenţiar universitar doctor la Departamentul de Informatică de Gestiune în cadrul Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune din Academia de Studii Economice Bucureşti cu experienţă de peste 15 ani in specializările: Tehnologia aplicaţiilor Office, Baze de date pentru afaceri, Informatică decizională, Instrumente software pentru proiect de marketing, Instrumente pentru gestiunea proiectelor în industria serviciilor pentru afaceri. Deţine calificări în domeniu Microsoft Office - Microsoft Office Specialist (2016) prin Learning Solution Training în Romania, precum şi în domeniul managementului serviciilor ITIL® Foundation Certificate (2016) prin Axelos Global Best Practice. Doctor în contabilitate din anul 2009 ca urmare a susţinerii tezei de doctorat cu titlul “Sistem informatic pentru analiza performanțelor economico – financiare la nivel microeconomic”. În perioada 2010-2012 a urmat cursurile programului de masterat organizat de facultatea de Relaţii Economice Internaţionale „Comunicare în Limba Engleză pentru Predare şi Cercetare Economică (EDU-RES)”. Din 2009 este membru în comitetul de organizare al conferinţei inernaţionale Accounting and Management Information Systems (AMIS), iar începând cu 2014 este membru în comitetul ştiinţific al Conferinţei internaţionale IBIMA.

În perioada 2007-2009 trainer ECDL la Institutul Naţional de Administraţie pe modulele: Modulul 1 şi 2 (Conceptele de bază ale Tehnologiei Informaţiei), Modulul 4 şi 5 (Excel, Access). Din 2002 a fost implicată în numeroase contracte naţionale de cercetare obţinute pe bază de competiţie finanţate prin CNCSIS, precum şi în proiecte finanţate din fonduri europene. Din 2009 este director al asociaţiei non-profit Centre for Advanced Services on Electronic Services (E-CAESAR) şi a fost implicată în dezvoltarea asociaţiei, atragerea de parteneriate şi proiecte naţionale şi internaţionale, în care a participat ca membru de proiect sau ca team-leader.

Mirela Gheorghe este profesor universitar doctor la Departamentul de Informatică de Gestiune în cadrul Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune din Academia de Studii Economice Bucureşti cu experienţă de peste 20 ani in specializările: Tehnologia aplicaţiilor Office, Baze de date pentru afaceri, Informatica economica si analiza tehnica a datelor,Auditul sistemelor informationale. Deţine certificare în domeniu Certificare Microsoft Office Specialist – Microsoft Office Excel 2016 prin Learning Solution Training în Romania. Doctor în contabilitate din anul 2004 ca urmare a susţinerii tezei de doctorat cu titlul “Auditul informaţiei contabile în condiţiile utilizării sistemelor informatice”. În perioada 2011-2013 a urmat cursurile postdoctorale in cadrul proiectului POSDRU "Programe postdoctorale în avangarda cercetării de excelenţă în tehnologiile societăţii informaţionale şi dezvoltarea de produse şi procese inovative” sustinand proiectul „Managementul riscului – fundamentul unei dezvoltări durabile într-o nouă societate bazată pe cunoaştere”.

Autor și coautor de cursuri universitare, articole științifice și cărți de specialitate.

Lector formator (2004, 2014, 2016, 2017) in programul formare profesională organizat de Camera Auditorilor Financiari din România. Lector formator (2008) al cursului de formare ECDL  organizat de  Institutul Naţional de Administrație.

Director proiect de cercetare și membru în proiecte de cercetare științifică.

Investiție

Investiția include suport de curs online de tipul share screen si suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, precum si certificatul de participare.

Preț cu TVA
900.00 RON
Serie Certificat
EXA
Fara TVA
Nu