Combaterea spălării banilor în asigurări

Data început
Data finalizării
Judet
Bucuresti
Oraș/Localitate
Municipiul Bucuresti
Locatie
Bucuresti
Nr. de credite
0
Detalii curs

Cursul reprezintă o instruire detaliată în legătură cu standardele, prevederile legale și cerințele naționale și internaționale aplicabile din sfera combaterii spălării banilor (CSB)/combaterea finanțării terorismului (CFT), fiind cuprinse totodată aspecte care privesc responsabilitățile instituționale pe care autoritățile competente le dețin în acest domeniu.

Din perspectiva implicațiilor specifice, cursul prezintă punctual toate obligațiile și responsabilitățile aferente societăților financiare, ofițerilor de conformitate sau a persoanelor desemnate, concentrând totodată aspecte informative și elemente operaționale specifice culturii instituționale CSB/CFT. Cursul este structurat sub forma unei pregătiri specializate, care poate fi făcută de toate persoanele care au legătură directă sau tangențială cu acest domeniu, în special din perspectiva activității desfășurate în cadrul societăților financiare.
Abordarea analitică a cursului presupune dezvoltarea unui amplu cadru de specializare CSB/CFT, atât din perspectiva modului de interpretare/implementare a cerințelor legale specifice, cât și din perspectiva dezvoltării unor abilități și competențe în acest domeniu.

Obiectivele Cursului
 • oferă nivelul de cunoștințe necesare pentru înțelegerea fenomenului de spălare a banilor și finanțarea terorismului, atât din perspectiva culturii de profil cât și a masurilor preventive specifice;
 • asigură un nivel corespunzător de conștientizare asupra riscurilor din acest domeniu;
 • urmărește însușirea mecanismelor de monitorizare și a capacității analitice necesare;
 • prezintă legislația din domeniu, module de interpretare și corelații normative;
 • prezintă regimul de sancțiuni internaționale, aplicabilitatea și responsabilitățile subsecvente;
 • creează premisele pentru identificarea și analiza adecvată a tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor și finanțarea terorismului din asigurări precum și respectarea cerințelor de raportare a acestora;
 • oferă nivelul de cunoștințe necesare pentru aplicarea corectă a măsurilor de cunoaștere a clientului (customer due diligence), a masurilor EDD sau SDD (enhanced due diligence/ simplified due diligence);
 • prezintă obligațiile legale, în raport cu identificarea beneficiarilor reali (UBOs), cu verificarea informațiilor despre clienți obținute de la intermediari (third parties), etc.;
 • asigură formarea de competente şi abilități în domeniu.
Grup țintă

Programul de pregătire se adresează, fără a fi limitativ:

 • persoanelor din cadrul entităților raportoare care au responsabilități în aplicarea și respectarea prevederilor legale în materie (ofițeri de conformitate și persoane desemnate);
 • persoanelor care au responsabilități în controlul intern al unei societăți;
 • persoanelor care își desfășoară activitatea în compartimentul economic/financiar al unei societăți;
 • auditorilor, consultanților sau altor persoane care dețin calități similare (profesionale).
Tematica

(A) CULTURA CSB/CFT

 • Principalele organisme din domeniul CSB/CFT 
 • Standardele internaționale din domeniul CSB/CFT
 • Obligațiile statelor și sistemelor/jurisdicțiilor financiare în acest domeniu

(B) LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ DIN DOMENIUL CSB/CFT

 • Transpunerea Directivei a IV-a AML

(C) OFIȚERUL DE CONFORMITATE

 • Sfera de responsabilitate și elemente operaționale (structurale)
 • Interpretarea punctuala a tuturor obligațiilor legale din domeniul CSB/CFT
 • Capacitatea analitica și masurile reactive
 • Module analitice, profilul și indicatorii de risc - clienți/tranzacții
 • Studii de caz și tipologii.
Nume Trainer
Alexandru CODESCU
Detalii Trainer

Dl. Codescu, prin natura funcției, coordonează activitatea de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului efectuată de A.S.F. pentru toate cele trei sectoare financiare supravegheate. Anterior poziției actuale din cadrul A.S.F., dl. Codescu a deținut funcția de director al Direcției de Supraveghere și Control din cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, fiind reprezentant al acestei instituții în mai multe organisme interinstituționale. În perioada 2009 - 2013, dl. Codescu a deținut în cadrul Consiliului Europei funcția de membru al Biroului Permanent al Comitetului MONEYVAL (Comitetul Experților pentru Evaluarea Masurilor de Combatere a Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului, prin exercitarea a două mandate consecutive acordate prin votul exprimat de statele membre. În decursul activității efectuate în acest domeniu, a participat în peste 50 de misiuni internaționale ale Consiliului Europei, Comisiei Europene, Grupului de Acțiune Financiară (FATF), Fondului Monetar Internațional, Băncii Mondiale, OSCE, etc. în calitate de expert, evaluator și/sau raportor. În prezent, dl. Codescu are calitatea de membru sau reprezentant în aproape toate grupurile internaționale de profil din cadrul Comisiei Europene sau Autorităților Europene de Supraveghere.

Investiție

Investiția necesară pentru a participa la acest curs include:

 • pauze de cafea si pauza pranz, certificat de participare
Preț cu TVA
900.00 RON
Serie Certificat
CSBA
Fara TVA
Nu