Aspecte teoretice și practice ale fraudei în distribuția de asigurări generale

Data început
Data finalizării
Nr. de ore
8
Nr. de credite
0
Detalii curs

Frauda in asigurari are un profund impact negativ asupra clientilor onesti obligati sa plateasca prime de asigurare mai mari cat si asupra asiguratorilor obligati sa aloce resurse materiale si umane suplimentare. Cursul ofera posibilitatea de cunoastere, intelegere si insusire a tipologiilor  de frauda si dezvolta abilitatile necesare pentru identificarea si folosirea avertizorilor de frauda care apar in activitatea  distribuitorilor de asigurari generale.

Cursul va fi organizat online prin intermediul Zoom în intervalul orar: 09.00-17.00.

Obiectivul cursului

Sa ofere cursantilor:                                                     

1) dezvoltarea cunoştinţelor necesare pentru înţelegerea fenomenului de fraudă în asigurări;                                                                                        

2) premizele pentru cunoaşterea principalelor tipologii  de fraudă şi identificarea avertizorilor de fraudă;                   

3) posibilitatea dezvoltării unei culturi a onestităţii şi a comportamentului etic în cadrul organizaţiei şi în afara acesteia;                                               

4) dezvoltarea  cunoştinţelor și competențelor necesare privind gestionarea cererilor de despăgubiri și, raportarea situațiilor care ridică suspiciuni de fraudă.

Grup țintă

Cursul se adreseaza fara a fi limitativ:

1) distribuitorilor in asigurari care isi desfasoara activitatea in cadrul asiguratorilor sau al intermediarilor principali/secundari;                                              

2) specialistilor din departamentele tehnice ale acestora;                                                              

3) specialistilor constatare daune/ lichidatorilor de daune interesati in perfectionarea cunostintelor teoretice/practice cu o vechime intre 1 - 3 ani;                                                                                             

4) personalului antifrauda cu o vechime intre 1 - 3 ani;

Tematica
 1. Prezentarea scopului şi obiectivelor cursului.
 2. Definiţia fraudei, a fraudei în asigurări şi prezentarea principalelor tipuri de fraudă. Se vor prezenta noţiunile din punct de vedere juridic cât şi al entităţilor reprezentative la nivel  european/American.
 3. Responsabilitate pentru prevenirea fraudelor: guvernanţă, conducere, personal antifraudă, alte categorii de personal.
 4. Impactul Legii nr. 129 din 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, asupra activităţilor din domeniul asigurărilor.
 5. Costurile estimate ale fraudelor în asigurările generale în Europa şi SUA. Exemple şi comparaţii.

 6. Consecinţele fraudelor în asigurări.
 7. Tipologii de fraude ale distribuitorului de asigurări generale.
  Exemplul 1 – Frauda la distribuţia de asigurări RCA
  Exemplul 2 – Frauda la distribuţia de asigurări agricole
  Exemplul 3 – Frauda la distribuţia de poliţe Casco
  Exemplul 4 – Frauda la depunerea primelor de asigurare
  Exemplul 5 – Mystery shopping
 8. Avertizori de fraudă în distribuţia de asigurări generale.
  Exemplul 6 – Avertizori la distributia de polite Casco
 9. Studiu: Four Faces of Insurance Fraud.
 10. Dezvoltarea cunoștințelor și competențelor privind conştientizarea şi raportarea incidentelor frauduloase.
 11. Workshop: Exerciţiu de aplicare a cunoştinţelor dobândite - Identificare avertizori de fraudă  asigurări generale.

  Cursul va conţine exemple, studii şi workshop.

Nume Trainer
Ovidiu Mihai VADEAN
Detalii Trainer

Ovidiu Vadean este absolvent al Facultatii de Transporturi, sectia Autovehicule Rutiere si al unui program de Master in cadrul ASE cu specializarea Produse Finaciare in Asigurari, Cu o experienta de peste 23 de ani in asigurari a parcurs pasii carierei de  inspector , sef serviciu, director,  acumuland experienta in domenii precum: daune, antifrauda, sistem de control intern, reasigurari, etc. Ovidiu a fost o perioada indelungata membru in Comitetul Director al BAAR cat si Presedinte al acestei asociatii  si membru  in Comitetul Director al FPVS, activitati ce au contribuit la acumularea unei bogate experiente profesionale.

Investiție

Investiția include suport de curs online de tipul share screen si suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, precum si certificatul de participare.

Preț cu TVA
525.00 RON
Serie Certificat
ATPFG
Fara TVA
Nu