Rolul Consiliului din domeniul performanței financiare și nefinanciare

Data început
Data finalizării
Nr. de ore
5
Nr. de credite
0
Detalii curs

Rolul și responsabilitățile membrilor consiliului sunt diferite de cele ale managementului executiv. Cursul prezintă rolul și responsabilitățile consiliului și cele ale managementului executiv din domeniul strategiei. Recentele evoluții ale teoriei părților interesate adaugă noi dimensiuni ce vor trebui luate în considerare în construcția strategiei. Mai multe teorii ale guvernanței corporative sunt analizate pentru a înțelege care sunt forțele care determină direcția strategică a unei companii și care stau la baza stabilirii obiectivelor și indicatorilor de performanță ai acesteia. Se prezintă modul în care se stabilește cadrul de acțiune prin delegarea autorității, perspectivele din care poate fi analizat acest proces precum și principiile care ar trebui să stea la baza delegării.  

 

Construcția strategiei este privită, în acest context, din trei perspective care comunică între ele. Cursul face diferența între rolul și responsabilitățile membrilor consiliului de administrație și al directorilor executivi din sistemul unitar și între rolul și responsabilitățile membrilor consiliului de supraveghere și cel al membrilor directoratului din sistemul dualist în legătură cu atribuția de stabilire a direcțiilor principale de activitate ale societății.

Obiectivul cursului

La finalul cursului, participanţii vor dobândi şi dezvolta competenţe cu privire la:

 • Înțelegerea conceptului de scop” al companiei și necesitatea stabilirii acestuia;
 • Utilizarea mai multor perspective în construirea strategiei
 • A face distincția între responsabilitățile consiliului și cele ale directorilor executivi în procesul de elaborare al strategiei;
 • Integrarea conceptului de risc în stabilirea direcțiilor strategice, identificarea părților interesate specifice și identificarea granițelor dintre așteptările părților interesate, obiective, indicatori de performanță și măsuri de adresare a riscurilor afacerii;
 • Înțelegerea conceptului de delegare a autorității
Grup țintă
 • Administratori, membrii în consiliile de supraveghere, directori cu mandat, în general persoane din conducerea executivă - persoane care, potrivit actelor constitutive şi/sau hotărârii structurilor statutare ale unei entităţi reglementate, sunt împuternicite să conducă şi să coordoneze activitatea curentă a acesteia şi sunt învestite cu competenţa de a angaja răspunderea societăţii
 • Persoane ce dețin poziții de middle management şi care ţintesc ocuparea unor funcţii de administrator/director executiv
 • Persoane cheie din companii incluzând fara a se limita la: persoane de evaluare şi administrare a riscurilor/ managementul riscurilor; control intern/ conformitate; audit intern; directori de investiţii, din cadrul administratorilor de fonduri de pensii private; actuari, etc.
 • Persoane din cadrul instituţiilor de reglementare, supraveghere şi control care, în cursul activitaţii au  nevoie să înţeleaga rolul şi gradul de separare a responsabilitaţilor la nivelul structurilor de conducere ale companiilor pe care le supervizează
Tematica
 • Rolul şi responsabilităţile structurilor de conducere din perspectiva reglementărilor din Romania și din perspectiva părţilor interesate specifice
 • Trei perspective importante sunt luate în considerare la elaborarea și ajustarea periodică a strategiei: perspectiva determinării scopului companiei, a integrării riscului afacerii și perspectiva operațională
 • Relația dintre așteptări/părți interesate, obiective și indicatori de performanță
 • Delegarea autorității către conducătorii executivi
Nume Trainer
Simona Fătu
Detalii Trainer

Simona Fătu este director executiv și neexecutiv cu peste 15 ani de experiență în structurile de conducere ale unor companii din industria financiară, energetică, resurse minerale și de real estate. În 2021, a deținut funcția de secretar de stat fiind responsabilă de managementul portofoliului de companii la care Ministerul Economiei era acționar. Domeniile sale de expertiză includ fără a se limita la management și guvernanță corporativă, strategie de afaceri, management strategic, finanțele societății și managementul relației cu părțile implicate. În prezent îndeplinește funcția de președinte al Asociației Administratorilor Independenți și este membru în Boardul ecoDa, Brussels- Federația Institutelor directorilor neexecutivi din UE. Simona a obținut o certificare în “Board Practice and Directorship” de la Școala de Afaceri Henley a Universității Reading din Marea Britanie și este lector asociat la Institutul de Studii Financiare și Envisia Boards of Elites în cadrul cărora predă cursuri de guvernanță corporativă. A scris mai multe articole despre rolul și responsabilitățile membrilor din consilii. 

Investiție

Investiția include suport de curs online de tipul share screen și suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, precum și certificatul de participare.

Preț cu TVA
400.00 RON
Serie Certificat
RCDPF
Fara TVA
Nu