Provocările specialistului constatare daune în activitatea sa curentă

Data început
Data finalizării
Nr. de ore
15
Nr. de credite
20
Detalii curs

Specialistul constatare daune, în calitatea sa de salariat/colaborator al unei companii de asigurări, trebuie să aibă cunoştinţe privind identificarea şi gestionarea conflictelor de interese, trebuie să fie instruit să sesizeze orice practici sau acţiuni pe care le consideră inadecvate sau incompatibile cu oricare din politicile și procedurile stabilite și aprobate intern de către angajatorul său. De asemenea, criteriile privind evaluarea competenţei profesionale și a probităţii morale trebuie cunoscute de către acesta.
Digitalizarea va schimba radical lumea în următorii ani, la fel cum se va schimba și activitatea sa.
Inspectorul de daune trebuie să facă diferenţa între fraudă și greșeală și să acţioneze responsabil pentru protecţia patrimoniului angajatorului său.

Participanților la acest curs li se vor aloca 20 puncte credit aferente pregătirii profesionale continue pentru specialiștii constatare daune. Cursul poate fi parcurs o singură dată în cadrul programului de formare profesională continuă a specialiștilor constatare daune. Dacă ați urmat acest tip de curs in anii anteriori acesta nu mai poate fi urmat decat in scop de dezvoltare personală, nefiind util pentru acumularea punctelor credit aferente anului 2022!!.

Obiectivul cursului

Să ofere cursanţilor:   

  1. posibilitatea identificării circumstanţelor privind apariţia conflictelor de interese, care pot prejudicia interesele companiei în relaţia cu clienţii și partenerii de afaceri;
  2. cunoștinţe privind modalitatea de reglementare și de raportare a suspiciunilor reale ale personalului angajat cu privire la modul de administrare a sistemul de reclamaţii interne de tip “whistleblowing” - avertizor de integritate;
  3. informaţii cu privire la competenţa profesională și probitatea morală, valabile atât pe timpul procesului de angajare cât și permanent pe parcursul desfașurării activităţii;
  4. posibilitatea de a aprecia și a ajuta la dezvoltarea unei culturi a onestităţii şi a comportamentului etic în cadrul organizaţiei în care-și desfășoară activitatea;
  5. asimilarea informațiilor ce rezultă din analiza informaţiilor şi a studiilor de caz  ce se vor prezenta;
  6. formarea de cunoştinţe şi abilităţi în domeniile acoperite de programul educaţional.
Grup țintă

Cursul se adresează fără a fi limitativ:     
⦁    specialiştilor cu atribuţii de constatare daune, avizaţi de către ASF, în cadrul procesului de formare  profesională continuă;
⦁    lichidatorilor, interesaţi în perfecţionarea cunoştinţelor teoretice/practice, cu o vechime între 1 - 5 ani;              
⦁    personalului antifraudă cu o vechime între 1 - 5 ani;
⦁    specialiştilor departamentelor tehnice  din cadrul asigurătorilor sau al intermediarilor principali;
⦁    oricărei persoane interesate de dobândirea informaţiilor aferente programului educaţional;

Tematica

1.    Expunerea scopului şi obiectivelor cursului.
2.    Prezentarea teoretică a noţiunilor ce vor face obiectul cursului.
3.    Identificarea şi gestionarea conflictelor de interese:
    - Legislaţie aplicabilă;
    - Scop şi obiective;
    - Identificarea tipurilor de conflict de interese;
    - Măsuri de identificare a conflictului de interese;
    - Declaraţia privind conflictul de interese;
    - Gestionarea conflictelor de interese;
4.    Gestionarea reclamaţiilor interne – whistleblowing - avertizor de integritate
    - Legislaţie aplicabilă;
    - Scop şi obiective;
    - Descriere proces;
5.    Probitate morală şi competenţă profesională:
     - Legislaţie aplicabilă;
     - Scop şi obiective;
     - Procedurile aplicabile tuturor salariaţilor;
     - Procedurile aplicabile inspectorilor de daune;
6.    Digitalizare
7.    Fraudă versus Greşeală
     - Tipuri şi forme de fraude şi greşeli;
     - Tipologiile de fraude cel mai des întâlnite în asigurările generale;
     - Modul în care demografia și atitudinile consumatorilor au impact asupra fraudei în asigurări;
     - Instruirea angajaților în vederea conștientizării și comunicării incidentelor frauduloase și a greșelilor;
     - Explicarea factorilor care conduc la fraudă și alte comportamente neetice;
     - Instruirea angajaților în vederea conștientizării și comunicării incidentelor frauduloase;
     - Studii de caz: se vor prezenta între minim 5 – maxim 10 exemple de fraude și greșeli;

Cursul conţine exemple și studii. 

Nume Trainer
Ovidiu Mihai VADEAN
Detalii Trainer

Ovidiu Vadean este absolvent al Facultatii de Transporturi, sectia Autovehicule Rutiere si al unui program de Master in cadrul ASE cu specializarea Produse Finaciare in Asigurari, Cu o experienta de peste 23 de ani in asigurari a parcurs pasii carierei de  inspector , sef serviciu, director,  acumuland experienta in domenii precum: daune, antifrauda, sistem de control intern, reasigurari, etc. Ovidiu a fost o perioada indelungata membru in Comitetul Director al BAAR cat si Presedinte al acestei asociatii  si membru  in Comitetul Director al FPVS, activitati ce au contribuit la acumularea unei bogate experiente profesionale.

Investiție

Investiția include suport de curs online de tipul share screen si suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, precum si diploma de participare, taxa pentru validarea și înregistrarea creditelor.

Preț cu TVA
1010.00 RON
Serie Certificat
PSCD