Abuzul de piață

Data început
Data finalizării
Nr. de ore
8
Nr. de credite
0
Detalii curs

În cadrul cursului vor fi abordate particularități legislative naționale și europene în materia abuzului pe piață, fără a se limita la definiții, domeniu de aplicare, excepții și comportamente legitime, precum și aspecte practice privind operațiuni și comportamente care intră în sfera interdicțiilor specifice abuzului pe piață.

 

Acest curs a fost conceput pentru a ajuta participanții să își sporească cunoștințele despre aspectele teoretice și practice ale abuzului de piață și pentru a facilita înțelegerea rolului prevenirii, combaterii și sancționării abuzului pe piață.

 

Intervalul de desfășurare este 14.00 - 18.00

Obiectivul cursului

Principalul obiectiv al cursului este acela al dobândirii de către participanți a unor cunoștințe aprofundate în materia prevenirii, identificării și raportării abuzului de piață. În același timp, participanții dobândi cunoștințe specifice privind obligațiile legale de calificare și publicare a informațiilor privilegiate, privind obligațiile de raportare și interdicțiile aplicabile emitenților, persoanelor cu funcții de conducere, persoanelor apropiate acestora și persoanelor cu acces la informații privilegiate.

Grup țintă

Seminarul se adresează profesioniștilor din piața de capital, emitenților de instrumente financiare tranzacționate la bursă și societăților de consultanță în domeniul pieței de capital.

Tematica

1. Domeniul de aplicare al MAR – instrumente și piețe

2. Regimul informatiilor privilegiate

 • 2.1. Aplicabilitate
 • 2.2. Informatia privilegiata – criterii și calificare
 • 2.3. Publicarea informatiilor privilegiate
 • 2.4. Amânarea publicării informației privilegiate - condiții specifice
 • 2.5. Lista persoanelor cu acces la informatii privilegiate

3. Utilizarea abuzivă și divulgarea neautorizată a informațiilor privilegiate

 • 3.1. Notiune, caracteristici
 • 3.2. Categorii de persoane cu acces la informatii privilegiate
 • 3.3. Comportamentul legitim
 • 3.4. Divulgarea “autorizată” a informațiilor privilegiate
 • 3.5. Măsuri de prevenire și bune practici în materie

4. Sondarea de piata

 • 4.1. Notiune
 • 4.2. SP cu IPO vs SP fara IP
 • 4.3. Obligatii organizatorice

5. Programe de rascumparare și măsuri de stabilizare

 • 5.1. Notiune, particularitati
 • 5.2. Obligatii de raportare / publicare a informatiilor
 • 5.3. Obligatii privind pretul instrumentelor financiare
 • 5.4. Restrictii pentru emitent in cadrul programului

7. Manipularea pietei

 • 7.1. Notiune
 • 7.2. Operațiuni și comportamente manipulative
 • 7.3. Indicatori de manipulare a pieței și practici asociate
 • 7.4. Studiu de caz
 • 7.5. Raportarea tranzactiilor suspecte
 • 7.6. Măsuri de prevenire și bune practici în materie

8. Practici de piata acceptate

 • 8.1. Notiune
 • 8.2. Conditii pentru stabilirea PPA de catre autoritatea competenta
 • 8.3. Principii generale de evaluare PPA de catre autoritatea competenta
 • 8.4. Procesul de stabilire a unui PPA
 • 8.5. Exemple de PPA din UE

9. Sanctiuni

Nume Trainer
Paul BARANGA
Alin BITERE
Detalii Trainer

Dl. Paul BARANGĂ – licențiat în studii juridice și economice, are o experiență de peste 15 ani în domeniul pieței de capital, ocupând diferite funcții de conducere atât în cadrul C.N.V.M./A.S.F. cât și în diferite instituții financiare din Romania, a coordonat in 2014 activitatea de supraveghere a entităților financiare de pe Sectorul Instrumente și Investiții Financiare - ASF. A colaborat cu diverși furnizori de formare profesională autorizați de C.N.V.M./A.S.F. realizând cursuri destinate persoanelor care activează în piața de capital.

Dl. Alin Bitere – licențiat în studii juridice și relații internaționale, absolvent de master în domeniul financiar, cu o experiență de 14 ani în domeniul pieței de capital, perioadă în care a deținut poziții de execuție și de conducere în cadrul C.N.V.M. și A.S.F. și a coordonat activitatea de investigare a operațiunilor suspecte de abuz pe piață.

Încă din anul 2014 este reprezentant al A.S.F. în cadrul Market Integrity Standing Committe la nivelul ESMA, fiind implicat în activitatea de elaborare a standardelor tehnice și a ghidurilor/orientărilor ESMA privind chestiuni legate de abuzul pe piață, vânzarea în lipsa sau indicii de referință și a activat ca expert în domeniul abuzului pe piață pentru dosarele legislative deschise la nivelul Consiliului UE. A participat la programe de formare profesională și seminarii dedicate supravegherii pieței, atât în Europa cât și în Statele Unite.

Investiție

Investiția include suport de curs online de tipul share screen si suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, precum si diploma de participare.

Preț cu TVA
525.00 RON
Serie Certificat
ABP