Clasificarea clienţilor și protecția investitorilor

Data început
Data finalizării
Nr. de credite
0
Detalii curs

Cursul, cu desfășurare online asincron are scop familiarizarea personalului bancar şi intermediarilor de pe piaţa de capital care oferă consultanţă de investiţii financiare cu informații despre Cerinţe de protecţie a investitorilor conform MiFID şi PRIIP’s.

Acest tip de curs nu acoperă necesarul de formare profesională iniţială / continuă conform Regulamentelor ASF în vigoare pentru acest segment!

Obiectivul cursului

La finalul sesiunii online, participanții vor  deţine suficiente cunoştinţe financiare, în concordanţă cu cerinţele MIFID II şi vor putea oferi clienţilor consultanţă de investiţii.

Grup țintă

Programul se adresează personalului bancar şi al intermediarilor de pe piaţa de capital care oferă/vor oferi consultanţă de investiţii.

Tematica
  • Personalul implicat în activitatea de furnizare de informații cu privire la instrumentele financiare, cât și consultanții de investiții financiare, vor înțelege și vor avea în vedere oferirea de informații clare și precise în legătură cu instrumentele financiare.
  • Furnizarea de produse și servicii de investiții financiare adecvate profilului de client
Preț cu TVA
71.40 RON
Serie Certificat
CCPI
Fara TVA
Nu