Tranzacționarea instrumentelor financiare

Data început
Data finalizării
Nr. de ore
8
Nr. de credite
0
Detalii curs

În cadrul programului vor fi abordate aspecte legate de dezvoltarea cunoștințelor și abilităților de obținere a celei mai bune execuții pentru client conform prevederilor MiFID II.

Cursul va fi organizat pe parcursul a 2 zile, prin intermediul aplicației ZOOM în intervalul orar: 14.00-18.00.

 

Obiectivul cursului

La finalul programului participanții vor putea să:
-    evalueze factorii și criteriile de execuție; 
-    adopte decizii privind gestiunea ordinelor de tranzacționare în vederea obținerii celui mai bun rezultat.

Grup țintă

Programul se adresează personalului din cadrul firmelor de investiții și instituțiilor de credit care preiau ordinele de tranzacționare sau care realizează tranzacții financiare, precum si orice persoana care dorește sa își îmbunătățească cunoștințele in domeniul pieței de capital.

Tematica

1 Tipuri de tranzacții /piețe 
1.1. Tipuri de piețe
1.2. Tranzacționarea algoritmica/ algoritmica de mare frecventa
1.3. Accesul electronic direct la piață
2. Cea mai buna execuție
2.1. Noțiune, reguli, politica de tranzacționare
2.2. Factorii si criteriile analizați pentru obținerea celei mai bune execuții
2.3. Excepții si alte aspect referitoare la obținerea celei mai bune execuții
3. Transparenta pre si post tranzacționare
3.1. Obligații de transparenta pentru operatorul de piață /sistem
3.2. Obligații de transparenta pentru intermediar 
3.3. Furnizorii de servicii de raportare a datelor
4. Tipuri de ordine/locuri de tranzacționare
4.1. Locuri de tranzacționare
4.2. Tipuri de ordine de tranzacționare
4.3. Tipuri de sisteme de tranzacționare
4.4. Segmente de piață
5. Furnizorii de lichiditate
5.1. Formator de piață
5.2. Operator independent
5.3. Alți furnizori de lichiditate
6. Instrumente financiare
6.1. Valori mobiliare: acțiuni, titluri de creanță, drepturi
6.2. Unități de fond, ETF, produse structurate
6.3. Instrumente financiare derivate: CFD, Futures, Forward, Options
7. Adecvarea operațiunilor la profilul clientului
7.1. Caracteristicile instrumentelor financiare
7.2. Categorii de clienți
7.3. Adecvarea operațiunii la profilul clientului

Nume Trainer
Paul BARANGA
Detalii Trainer

Dl. Paul BARANGĂ – licențiat în studii juridice și economice, are o experiență de peste 15 ani în domeniul pieței de capital, ocupând diferite funcții de conducere atât în cadrul C.N.V.M./A.S.F. cât și în diferite instituții financiare din Romania, a coordonat in 2014 activitatea de supraveghere a entităților financiare de pe Sectorul Instrumente și Investiții Financiare - ASF. A colaborat cu diverși furnizori de formare profesională autorizați de C.N.V.M./A.S.F. realizând cursuri destinate persoanelor care activează în piața de capital.

Preț cu TVA
525.00 RON
Serie Certificat
TIF