Analiză și previziune financiară - Modul I

Data început
Data finalizării
Judet
Bucuresti
Oraș/Localitate
Bucuresti
Locatie
Bucuresti
Nr. de ore
16
Nr. de credite
15
Detalii curs

Analiza financiară oferă instrumentele şi tehnicile pentru a analiza situaţiile financiare, în vederea realizării diagnosticului financiar al rentabilităţii şi riscului companiei, în funcţie de care se pot formula punctele forte şi slabe ale managementului. Astfel, se pot fundamenta strategiile de menţinere şi dezvoltare a companiei.

Previziunea financiară oferă instrumentele şi tehnicile specifice pentru a previziona situaţiile financiare ale companiei, în funcţie de planificarea şi strategia financiară (aferentă politicilor de investiţii, finanţare şi capital de lucru) a acesteia.

Obiectivul programului este de a transfera cunoștințele teoretice într-un mod rapid și practic, prin intermediul studiilor de caz, dezvoltând competențele specialiștilor din sectorul financiar nonbancar și cel de afaceri.

 

Participanților la acest curs li se vor aloca 20 de puncte credit aferente pregătirii profesionale continue pentru distribuitori de asigurari conform Normei ASF nr.20/2018.

Obiectivele Cursului

La finalul programului, participanţii vor avea competenţele de a:

 • Analiza mediul specific managementului financiar
 • Calcula şi interpreta indicatorii de echilibru financiar, pe baza bilanţului
 • Calcula şi interpreta indicatorii de performanţă financiară, pe baza contului de profit şi pierdere
 • Calcula şi interpreta fluxurile de trezorerie
 • Evalua performanţele financiare ale companiei,
 • Evalua riscul financiar al companiei,
 • Identifica etapele previziunii financiare;
 • Selecta tehnicii de previziune financiară
 • Dezvolta o prognoza a vânzărilor
 • Identifica ipoteze realiste de previziune
 • Construi situaţiile financiare previzionate
 • Analiza și interpreta prognoza financiară.
Grup țintă

Directori, analiști financiari sau auditori din companiile de asigurări, fonduri de pensii private, analiști portofoliu din SSIF-uri, SAI-uri, directori financiari din companii private de orice dimensiune.

Tematica

1.Introducere în analiza şi previziunea financiară

 • Rolul analizei financiare;
 • Principiile managementului financiar;
 • Obiectivul managementului financiar;
 • Metodologia analizei financiare;
 • Identificarea contextului macroeconomic, sectorial şi a altor aspecte relevante pentru analiza şi previziunea financiară.

2. Analiza financiară pe baza bilanţului (Balance sheet analysis);

 • Analiza echilibrului financiar;
 • Analiza structurii activului / capitalurilor proprii şi a datoriilor;
 • Analiza dinamicii elementelor de active / capitaluri proprii şi datorii;
 • Analiza riscului – pe baza ratelor

3. Analiza financiară pe baza contului de profit şi pierdere (Income statement analysis);

 • Analiza performanţelor financiare pe baza soldurilor intermediare de gestiune;
 • Analiza structurii veniturilor / cheltuielilor;
 • Analiza dinamicii elementelor de venituri / cheltuieli;
 • Analiza performanţei – pe baza ratelor

4. Analiza financiară pe baza situaţiei fluxurilor de trezorerie (Cash flow statement analysis);

 • Stabilirea capacitatii companiei de a genera lichidităţi;
 • Identificarea factorilor de risc pentru trezoreria intreprinderii
 • Determinarea fluxurilor de trezorerie
 • Analiza structurii încasărilor / plăţilor;
 • Analiza dinamicii elementelor de încasări / plăţi;
 • Analiza politicilor de investiţii şi finanţare şi a impactului acestora asupra performanţei companiei;
 • Determinarea fluxurilor de trezorerie necesare pentru evaluarea companiei.
Nume Trainer
Laura Obreja Brasoveanu
Detalii Trainer

LAURA OBREJA BRAŞOVEANU, profesor universitar de Finanţe corporative

Co-Director masterat “Management financiar şi investiţii” şi cu expertiză în analiza şi planificarea financiară, evaluarea şi finanţarea proiectelor de investiţii, pieţe financiare. Recomandă spre consultare lucrările: „Finanţe corporative, vol 1, Analiza și planificarea financiară”, (2015, Stancu, I., Obreja Braşoveanu, L., Stancu, A.); “Evaluarea si finantarea investitiilor directe. Culegere de studii de fezabilitate”, (2009, Dragotă, V (coordonator)).

Afilieri:

ANEVAR – Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România, INFER The International Network for Economic Research, Working groups: Bounded Rationality in Economics and Finance, Growth and Business Cycles, Institutional Economics, Public Economics, ROFIBA – Asociaţia Română de Finanţe – Bănci – membru în Consiliu Director, CEFIMO - Centrul de Cercetari Financiar-Monetare

Investiție

Investiția pentru acest program include: materiale curs, pauze de cafea, certificat de participare, taxa pentru validarea și înregistrarea creditelor inclusă.

Preț cu TVA
952.00 RON
Serie Certificat
APFMI
Fara TVA
Nu