Comitetul de Nominalizare şi Remunerare („CNR”) –aspecte cheie de conformare

Data început
Data finalizării
Nr. de ore
3
Nr. de credite
0
Detalii curs

Cursul se va desfășura între orele 9.00- 12.00

Tot mai multe reglementări, dar şi acţiuni de control din partea autorităţilor de supraveghere, pun accent pe exercitarea rolului activ al conducătorilor societăţii în stabilirea politicii de remunerare aplicate de societate, a politicilor privind selectarea candidaturilor pentru persoanele din conducerea executivă/conducerea superioară, a modului în care membrii conducerii executive/conducerii superioare beneficiază de pregătire profesională pentru ca aceștia să își îndeplinească atribuțiile eficient și, nu în ultimul rând, pe procesul de evaluare care trebuie documentat.
 
Activitatea comitetelor consultative care funcţionează pe lângă consiliile de administraţie, respectiv consiliile de supraveghere ale societăţilor care activează în domeniul pieţelor financiare constituie instrumente utile de conformare în exercitarea atribuţiilor stabilite de reglementările din domeniu.

Cursul este dedicat prezentării modului în care comitetul de nominalizare şi remunerare funcționează, atribuțiile și responsabilitățile specifice domeniului resurselor umane superioare și a funcțiilor cheie a entității reglementate și, nu în ultimul rând a modului de evaluare a activității acestora, în conformitate cu reglementările aplicabile. 

Obiectivul cursului

La finalul cursului, participanții vor dobândi şi dezvolta competențe cu privire la:

 • Atribuţiile şi responsabilităţile comitetului de nominalizare şi remunerare
 • Principii de organizare a comitetului de nominalizare și remunerare; mărime și compoziție 
 • Metode de selecție și recrutare a conducătorilor executivi, neexecutivi, funcții cheie
 • Metode și principii de evaluare a activității conducătorilor executivi, neexecutivi, funcții cheie
 • Cadrul specific de reglementare a activității conducătorilor executivi, neexecutivi, funcții cheie
 • Metode de evaluare a activităţii comitetului de nominalizare şi remunerare
Grup țintă
 • Administratori, membrii în consiliile de supraveghere, directori cu mandat, în general persoane din conducerea executivă - persoane care, potrivit actelor constitutive şi/sau hotărârii structurilor statutare ale unei entităţi reglementate, sunt împuternicite să conducă şi să coordoneze activitatea curentă a acesteia şi sunt învestite cu competenţa de a angaja răspunderea societăţii
 • Persoane care dețin poziții de ”middle management” şi care ţintesc ocuparea unor funcţii de administrator/director executiv
 • Persoane cheie din companii incluzând fără a se limita la: resurse umane, control intern, conformitate, audit intern, etc.
 • Persoane din cadrul instituţiilor de reglementare, supraveghere şi control care, în cursul activităţii au  nevoie să înţeleagă rolul, modul de funcţionare şi organizare a comitetului de nominalizare şi remunerare constituit la nivelul structurilor de conducere ale companiilor pe care le supervizează
Tematica
 • Atribuţiile şi responsabilitățile comitetului consultativ de nominalizare şi remunerare din perspectiva legală şi din perspectiva bunelor practici
 • Rolul comitetului de nominalizare şi remunerare
 • Compoziţia comitetului de nominalizare şi remunerare
 • Metode de selecție și recrutare a conducătorilor executivi, neexecutivi, funcții cheie
 • Metode și principii de evaluare a activității conducătorilor executivi, neexecutivi, funcții cheie
 • Cadrul specific de reglementare a activității conducătorilor executivi, neexecutivi, funcții cheie
 • Evaluarea activității comitetului de nominalizare şi remunerare
 • Obligaţii de raportare
Nume Trainer
Simona Fătu
Detalii Trainer

Simona Fătu este director executiv și neexecutiv cu peste 15 ani de experiență în structurile de conducere ale unor companii din industria financiară, energetică, resurse minerale și de real estate. În 2021, a deținut funcția de secretar de stat fiind responsabilă de managementul portofoliului de companii la care Ministerul Economiei era acționar. Domeniile sale de expertiză includ fără a se limita la management și guvernanță corporativă, strategie de afaceri, management strategic, finanțele societății și managementul relației cu părțile implicate. În prezent îndeplinește funcția de președinte al Asociației Administratorilor Independenți și este membru în Boardul ecoDa, Brussels- Federația Institutelor directorilor neexecutivi din UE. Simona a obținut o certificare în “Board Practice and Directorship” de la Școala de Afaceri Henley a Universității Reading din Marea Britanie și este lector asociat la Institutul de Studii Financiare și Envisia Boards of Elites în cadrul cărora predă cursuri de guvernanță corporativă. A scris mai multe articole despre rolul și responsabilitățile membrilor din consilii. 

Investiție

Investitia include suport de curs online de tipul share screen si suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, precum si diploma de participare.

Costul acestui tip de program poate varia fata de cel afişat pe site, în funcţie de detaliile organizatorice stabilite atât cu lectorul, cât şi intern.

Preț cu TVA
357.00 RON
Serie Certificat
CNR