Noţiuni introductive privind oferirea de instrumente financiare conform cerinţelor MiFID II

Data început
Data finalizării
Nr. de ore
4
Nr. de credite
0
Detalii curs

Programul se adresează personalului bancar şi intermediarilor de pe piaţa de capital care oferă informaţii în legatură cu instrumentele financiare şi are ca scop prezentarea cadrului de reglementare aplicabil pieţelor şi instrumentelor financiare MIFID II Directiva 2014/65/EU, PRIIP’s, MAD II, structura sistemului financiar – monetar şi a instrumentelor financiare, aspecte practice privind gestiunea şi prevenirea conflictelor de interese şi administrarea informaţiilor privilegiate. Cursul va fi organizat online prin intermediul Zoom in intervalul orar: 09.00-13.00.

Acest tip de curs nu acoperă necesarul de formare profesională iniţială / continuă conform Regulamentelor ASF în vigoare pentru acest segment!

Obiectivul cursului

La finalul cursului participanţii vor deţine suficiente cunoştinte financiare în concordanţă cu cerinţele MIFID II şi vor putea oferi clienţilor informaţii în legatură cu instrumentele financiare şi riscurile asociate acestora.

Grup țintă

Personalului bancar şi intermediarilor de pe piaţa de capital care oferă clienţilor informaţii în legatură cu instrumentele financiare.

Tematica

Capitolul 1 – Cadrul de reglementare a pieţelor şi instrumentelor financiare: MIFID II, PRIIP’s, MAD II)

Capitolul 2 – Structura sistemului financiar financiar – monetar: locuri de tranzacţionare, operatori de piaţă

Capitolul 3 – Instrumente financiare vizate de MIFID II / MIFIR

3.1 – Instrumente financiare

3.2 - Ordine şi tranzacţii

3.3 – Tipuri de servicii financiare

3.4 – Tranzacţionarea instrumentelor financiare

3.5 – Riscurile asociate invesţiei

3.6 – Guvernanţa produsului - Informații privind instrumentele financiare

Capitolul 4 – Cunoştinţe şi competenţe ale personalului care oferă informaţii despre instrumentele financiare

Capitolul 5 – Sancţiuni

Nume Trainer
Maria PÎRVU
Detalii Trainer

Maria Pîrvu ocupă poziţia de Expert Conformitate în cadrul Bancii Comerciale Romane, anterior acestei pozitii a deţinut funcţia de  Senior Compliance Officer în cadrul ING Global Compliance Centre – European Compliance Control Room.

În perioada martie 2007 şi septembrie 2017, a ocupat pe rând poziţiile de reprezentant compartiment control intern pieţe de capital şi Senior Compliance Officer în Advisory în cadrul Departamentului de Conformitate din ING Bank Romania, având ca principale atribuţii, atât monitorizarea şi acordarea suportului tehnic pentru operaţiunile derulate pe piaţa de capital, a activităţii de depozitare pentru fondurile de investiţii şi companiile de investiţii, cât şi acordarea de suport tehnic şi consiliere în ceea ce priveşte pregătirea şi întocmirea dosarelor de oferte publice pe piaţa de capital şi listări de companii la Bursa de Valori Bucureşti.

În perioada 1997 – 2007, a ocupat funcţia de specialist pieţe reglementate în cadrul  Corpului de Control al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (actual ASF), fiind implicată în diverse anchete şi investigaţii, atât în cazurile în care au fost semnalate situaţii de încălcare a reglementărilor specifice pieţei de capital, cât şi inspecţii periodice sau inopinate la sediul societăţilor de servicii de investiţii financiare, societăţi de investiţii financiare si societăţi de administrare a fondurilor de investiţii. 

Maria este absolventă a Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale, din cadrul Academiei de Studii Economice, promoţia 1997 şi doctorand în cadrul Facultăţii de Statistică şi Cibernetică Economică (ASE).

Investiție

Investiția include suport de curs online de tipul share screen si suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, precum si diploma de participare.

Costul acestui tip de program poate varia fata de cel afişat pe site, în funcţie de detaliile organizatorice stabilite atât cu lectorul, cât şi intern.

Preț cu TVA
415.00 RON
Serie Certificat
NIOI