Estimarea costurilor de reparatie pentru daunele auto in sistemul Audatex (curs nivel avansat)

Data început
Data finalizării
Nr. de ore
8
Nr. de credite
10
Detalii curs

Aplicația Audatex este utilizată în principal ca limbaj comun între asigurător și reparator. Necunoașterea sau aplicarea incorectă a proceselor tehnologice, a funcționalitatilor Audatex sau configurarea necorespunzătoare a vehiculului, poate genera disfuncționalități în procesul de soluționarea unei daune, cu impact direct asupra clientului asigurat/păgubit. De asemenea, utilizând aplicația Audatex, utilizatorul are acces indirect la documentația producătorilor și a centrelor de cercetare internationale active în industria auto, fapt ce-i aduce un aport semnificativ în îmbunătățirea competențelor profesionale. Participanților la acest modul li se vor aloca 10 puncte credit aferente pregătirii profesionale continue pentru toate categoriile profesionale din asigurări. Cursul poate fi parcurs o singură dată în cadrul programului de formare profesională continuă. Cursul va fi organizat prin intermediul Platformei de training-MicrosoftTeams in intervalul orar: 09.50-17.50.

Obiectivul cursului

În urma parcurgerii acestui curs, utilizatorul Audatex deprinde cunoștinte suplimentare, îmbunătățește eficiența în procesele de lucru și crește acuratețea estimării costurilor de reparație. Dezvoltarea cunoștințelor și competențelor privind tehnologiile noi de reparații autorizate

Grup țintă

Cursul se adresează persoanelor ce utilizează frecvent în activitatea profesională aplicația Audatex, indiferent de rol: reparator, asigurător sau evaluator.

Tematica

Tematica Prezentarea sistemului Audatex, cu accent pe sursa datelor generate pentru întelegerea calculației obținute în sistemul Audatex; Identificarea corectă a opțiunilor autoturismului; Normarea corectă și transpunerea în Audatex a operațiilor în scopul obținerii unei estimări corespunzătoare; Utilizarea funcțiilor interactive; Tehnologii și formule de reparație și vopsitorie; Calculul alternativ; Comunicarea între parteneri prin aplicația Audatex; Stabilirea valorii de piața a autovehiculului; Studii de caz Metodă de predare Prezentare aplicație Audatex on-line. Se utilizează documențatiile publicate pe site-ul Audatex - Manual de utilizare a sistemului AZT - Ghid utilizare Qapter https://www.ro.audatex.net/cms/ro/web/ax-ro/usefull-informations

Nume Trainer
Ioan-Laurențiu Lazăr
Detalii Trainer

Ioan-Laurențiu Lazăr, 42 ani, este absolvent al Colegiului Universitar Tehnic nr.1, Secția autovehicule rutiere din cadrul Universității Politehnice București. Experiența sa profesională este acumulată în urma activării timp de 7 ani ca Inspector de daune în cadrul societăților de asigurări Asiban SA și BCR Asigurări SA și 12 ani în cadrul Audatex Services SRL ca Trainer și Client Suport.

Investiție

Investiția include suport de curs online de tipul share screen si suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, precum si diploma de participare, taxa pentru validarea și înregistrarea creditelor.

Preț cu TVA
360.00 RON
Serie Certificat
ECRDA