Cadrul de referință COBIT 2019

Data început
Data finalizării
Nr. de ore
50
Nr. de credite
0
Detalii curs

Cursul va avea loc de luni pana vineri in intervalul 10-12 si 14-17

În lumina transformării digitale, informațiile și tehnologia (I&T) au devenit esențiale în sprijinul, sustenabilitatea și creșterea organizațiilor. Anterior, consiliile de conducere (consiliile de administrație) și conducerea executivă puteau delega, ignora sau evita deciziile legate de I&T. În majoritatea sectoarelor și industriilor, astfel de atitudini sunt acum necorespunzătoare. Crearea de valoare pentru părțile interesate (de exemplu realizarea beneficiilor la un cost optim al resurselor în timp ce este optimizat riscul) este determinată de un grad înalt de digitalizare în noile modele economice, procese eficiente, inovații reușite etc. Organizațiile digitizate sunt din ce în ce mai dependente de I&T pentru supraviețuire și creștere. Cursanții au acum ocazia să se familiarizeze cu un cadru NOU de referință COBIT 2019 valabil la nivel mondial, prin care să înțeleagă guvernanța IT, dar și să ceară maximum de performanță din utilizarea IT. Cursul este unic și nou în Romania.

Obiectivul cursului

La finalizarea cursului, cursanții vor căpăta deprinderi și noțiuni noi privind tehnicile de aplicare a cadrului de referință COBIT

Grup țintă

Beneficiarii direcți sunt: managerii IT, membrii ai Consiliilor de administrație, managerii unităților economice, managerii calității, analiștii și evaluatorii economici Mai pot fi incluși: analiștii de sistem, planificatorii, profesorii și studenților profilelor Management și IT, persoanele care doresc să înțeleagă un mod de gândire conform cadrului de referință COBIT 2019.

Tematica

Programarea pe zile este următoarea:

Ziua 1 - Partea 1 - COBIT 2019

Introducere în COBIT 2019

Introducere Guvernanța informației și tehnologiei organizației

Generalități PROIECTAREA CONFIGURAȚIEI SISTEMULUI DE GUVERNANȚĂ IMPLEMENTAREA GUVERNANȚEI IT A ORGANIZAȚIEI

Ziua 2 – Partea 2 -COBIT 2019:

OBIECTIVE DE GUVERNANȚĂ și MANAGEMENT

Să ne amintim de: JOHN LAINHART (1946-2018), ISACA

Componente ale sistemului de guvernanță

Procese COBIT 2019

Ziua 3 - Partea 2 - COBIT 2019:

OBIECTIVE DE GUVERNANȚĂ și MANAGEMENT

PROCESE: EDM - Evaluare, direcționare și monitorizare EDM01

Evaluarea, direcționarea și monitorizarea sistemului de guvernanță EDM02

Stabilirea combinației de investiții țintă (valoare),optimizarea direcționării și monitorizării valorii EDM03

Evaluarea, direcționarea și monitorizarea managementului riscurilor EDM04

Evaluarea, direcționarea și monitorizarea managementului resurselor. EDM05

Evaluarea obligațiilor părților interesate și cerințelor de raportare, direcționarea comunicării și raportării implicării părților interesate, monitorizarea implicării părților interesate

Ziua 4 - Partea 2 – COBIT 2019:

OBIECTIVE DE GUVERNANȚĂ și MANAGEMENT

PROCESE: APO

 Aliniere, planificare și organizare APO02

Managementul strategiei APO03

Managementul arhitecturii organizației APO04

Managementul inovării APO05

Managementul portofoliului APO06

Managementul bugetului și al costurilor APO07

Managementul resurselor umane APO08

Managementul relațiilor APO09

Managementul acordurilor de servicii APO10

Managementul furnizorilor/vânzătorilor APO11

Managementul calității APO12

Managementul riscurilor APO13

Managementul securității APO14

Managementul datelor

Ziua 5 - Partea 2 – COBIT 2019:

OBIECTIVE DE GUVERNANȚĂ și MANAGEMENT

PROCESE: BAI  

Construcție, Procurare și Implementare BAI01

Managementul programelor BAI02

Managementul definirii cerințelor BAI03

Managementul identificării și dezvoltării soluțiilor BAI04

Managementul disponibilității și capabilității BAI05

Managementul schimbărilor organizaționale BAI06

Managementul schimbărilor IT BAI07

Managementul acceptării și tranziției schimbărilor IT BAI08

Managementul cunoștințelor BAI09

Managementul activelor BAI10

Managementul configurației BAI11

Managementul proiectelor

Ziua 6 - Partea 2 – COBIT 2019:

OBIECTIVE DE GUVERNANȚĂ și MANAGEMENT - PROCESE: DSS

 Aliniere, planificare și organizare DSS01

Managementul operațiunilor DSS02

Managementul cererilor de servicii și al incidentelor DSS03

Managementul problemelor DSS04

Managementul continuității DSS05

Managementul serviciilor de securitate DSS06

Managementul controalelor proceselor economice

Ziua 7 - Partea 2 – COBIT 2019:

OBIECTIVE DE GUVERNANȚĂ și MANAGEMENT - PROCESE: MEA  

Monitorizare, Estimare și Evaluare MEA01

Managementul performanței și monitorizarea conformității MEA02

Sistemul de management al controlului intern MEA03

Managementul conformității cu cerințele externe MEA04

Managementul asigurării

Ziua 8 - Partea 3 – COBIT 2019:

PROIECTAREA OBIECTIVELOR DE GUVERNANȚĂ și MANAGEMENT DEFINIȚII ȘI PROIECTARE

Sisteme de guvernanță 2.

Concepte fundamentale: sisteme și componente ale guvernanței Impactul factorilor de proiectare

Proiectarea și adaptarea sistemului de guvernanță

Conectarea cu COBIT® 2019:

Ghidul implementării

Setul de instrumente pentru proiectarea conceptuală a sistemului de guvernanță

Exemple

Anexe

Ziua 9 - Partea 4 – COBIT 2019:

IMPLEMENTAREA ȘI OPTIMIZAREA OBIECTIVELOR DE GUVERNANȚĂ și MANAGEMENT

Introducere

Poziționarea guvernanței IT a organizațiilor

Primii pași spre EGIT Identificarea provocărilor și a factorilor de succes

Activarea schimbării

Implementarea ciclului de viață Anexa A.

Matrice de decizie (exemplu)

Ziua 10 - Partile 1,2,3,4

Recapitulare

Nume Trainer
Gheorghe Hriscu
Detalii Trainer

COMPETENȚE DE BAZĂ: • Instructor a mai multor serii de persoane adulte (din 1986) • Management de proiect : PMI ( PMP din 2006); • Guvernanță: ISACA (CGEIT din 2008); • Manager al calității: Certificat de TǕV Austria (ISO 9001) din 2011 • Administrator al bazelor de date: Oracle și Access (OCP certificat în 2004), • Managementul serviciilor informatice: ITIL 2&3F (certificat din 2008) și ISO 20000 (membru în ASRO – CT 332); • Cunoștințe: MS Office, Visio și MS SQL Server, MS Project, SAP; • Traducător (voluntar) în limba română al metodologiei OPM2, standardelor ISO, ISACA, COBIT 2019, standardelor PMI, FIDIC, AA1000; • Inginer (Șef de promoție – media 9.21 din 10.00) la Universitatea din Galați, Romania (1980-1985, 1987); • Perfecționări: Analist-Programator, CNE, ITIL, OCP, manager al riscurilor, evaluator de proiecte, expert avansat în achiziții, instructor și consultant, auditor, manager energetic.

Investiție

Investitia include suport de curs online de tipul share screen si suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, precum si diploma de participare.

Preț cu TVA
2230.00 RON
Serie Certificat
CRC
Fara TVA
Nu