ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE ALE FRAUDEI ÎN DISTRIBUŢIA DE ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

Data început
Data finalizării
Judet
Bucuresti
Oraș/Localitate
Municipiul Bucuresti
Locatie
Institutul de Studii Financiare
Nr. de ore
6
Nr. de credite
0
Detalii curs

Frauda în asigurări are un profund impact negativ asupra clienţilor oneşti obligaţi să plătească prime de asigurare mai mari, cât şi asupra asigurătorilor obligaţi să aloce resurse materiale şi umane suplimentare.

Cursul oferă posibilitatea de cunoaştere, înţelegere şi însuşire a tipologiilor de fraudă şi dezvoltă abilităţile necesare pentru identificarea şi folosirea avertizorilor de fraudă care apar în activitatea  distribuitorilor de asigurări de viaţă.

Participanților la acest modul li se vor aloca 8 puncte credit aferente pregătirii profesionale continue pentru toate categoriile profesionale din asigurări. 

Cursul poate fi parcurs o singură dată în cadrul programului de formare profesională continuă.

          

Obiectivele Cursului

Să ofere cursanţilor:                                                     

- Cunoştinţele necesare pentru întelegerea fenomenului de fraudă în asigurări;

- Premizele pentru cunoaşterea principalelor tipologii de fraudă şi identificarea avertizorilor de fraudă;                   

- Posibilitatea dezvoltării unei culturi a onestităţii şi a comportamentului etic în cadrul organizaţiei şi în afara acesteia;                                                

- Formarea de cunoştinţe şi abilităţi în domeniu.

Grup țintă

Cursul se adresează fără a fi limitativ:

- Distribuitorilor în asigurări care îşi desfăşoară activitatea în cadrul asigurătorilor sau al intermediarilor principali/secundari;                                              

- Specialiştilor din departamentele tehnice ale acestora;                                                              

- Constatatorilor / lichidatorilor de daune interesaţi în perfecţionarea cunoştintelor teoretice/practice cu o vechime între 1 - 3 ani;                                                                                             

- Personalului antifraudă cu o vechime între 1 - 3 ani

Tematica
 1. Prezentarea scopului şi obiectivelor cursului.
 2. Definiţia fraudei, a fraudei în asigurări şi prezentarea principalelor tipuri de fraudă.
 3. Responsabilitate pentru prevenirea fraudelor: guvernanţă, conducere, personal antifraudă, alte categorii de personal.
 4. Impactul Legii 129 din 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălarii banilor şi finanţării terorismului, asupra activităţilor din asigurări.
 5. Costurile estimate ale fraudelor în asigurările de viaţă în Europa şi SUA, Exemple şi comparaţii.
 6. Consecinţele fraudelor în asigurări.
 7. 8 tipologii de fraude ale distribuitorului de asigurari de viaţă.
  Exemplul 1 – Retea de distributie polite de viata fictive ( tombstone )
  Exemplul 2 – Analiza solvabilitatii asiguratilor aflati in portofoliul fictiv al agentului XX.
 8. Analiza avertizorilor de fraudă în distribuţia de asigurări de viaţă.
 9. Studiu : Four Faces of Insurance Fraud.
 10. Workshop: Exerciţiu de aplicare a cunoştintelor dobândite - Identificare avertizori de fraudă asigurări de viaţă.
  Cursul va conţine exemple, studii şi workshop.
Nume Trainer
Ovidiu Mihai VADEAN
Detalii Trainer

Ovidiu Vadean este absolvent al Facultatii de Transporturi, sectia Autovehicule Rutiere si al unui program de Master in cadrul ASE cu specializarea Produse Finaciare in Asigurari, Cu o experienta de peste 23 de ani in asigurari a parcurs pasii carierei de  inspector , sef serviciu, director,  acumuland experienta in domenii precum: daune, antifrauda, sistem de control intern, reasigurari, etc. Ovidiu a fost o perioada indelungata membru in Comitetul Director al BAAR cat si Presedinte al acestei asociatii  si membru  in Comitetul Director al FPVS, activitati ce au contribuit la acumularea unei bogate experiente profesionale.

Investiție

Sunt incluse: materiale curs, certificat de participare, taxa pentru validarea și înregistrarea creditelor.

Preț cu TVA
348.00 RON
Fara TVA
Nu