Cadrul de referință COBIT 2019

Data început
Data finalizării
Judet
Bucuresti
Oraș/Localitate
Municipiul Bucuresti
Locatie
Bucuresti
Nr. de ore
35
Nr. de credite
0
Detalii curs

În lumina transformării digitale, informațiile și tehnologia (I&T) au devenit esențiale în sprijinul, sustenabilitatea și creșterea organizațiilor. Anterior, consiliile de conducere (consiliile de administrație) și conducerea executivă puteau delega, ignora sau evita deciziile legate de I&T. În majoritatea sectoarelor și industriilor, astfel de atitudini sunt acum necorespunzătoare. Crearea de valoare pentru părțile interesate (de exemplu realizarea beneficiilor la un cost optim al resurselor în timp ce este optimizat riscul) este determinată de un grad înalt de digitalizare în noile modele economice, procese eficiente, inovații reușite etc. Organizațiile digitalizate sunt din ce în ce mai dependente de I&T pentru supraviețuire și creștere.  Cursanții au acum ocazia să se familiarizeze cu un cadru de referință COBIT 2019 valabil la nivel mondial, prin care să înțeleagă guvernanța IT, dar și să ceară maximum de performanță din utilizarea IT. Cursul este unic și nou în Romania.

Obiectivele Cursului

La finalizarea cursului, cursanții vor căpăta deprinderi și noțiuni noi privind tehnicile de aplicare a cadrului de referință COBIT

Grup țintă

Beneficiarii direcți sunt: managerii IT, membrii ai Consiliilor de administrație, managerii unităților economice, managerii calității, analiștii și evaluatorii economici. Mai pot fi incluși: analiștii de sistem, planificatorii, profesorii și studenților profilelor Management și IT, persoanele care doresc să înțeleagă un mod de gândire conform cadrului de referință COBIT 2019

Tematica

Tematica cursului urmeaza agenda descrisă în Cadrul de referință COBIT 2019. Aceasta include:

Ziua 1: Volumul 1 – Introducere în COBIT 2019

 1. Introducere
 2. Guvernanța informației și tehnologiei organizației - Generalități
 3. Proiectarea configurației sistemului de guvernanță
 4. Implementarea guvernanței IT a organizației

Ziua 2: Volumul 2 – COBIT 2019: OBIECTIVE DE GUVERNANȚĂ și MANAGEMENT

 1. Să ne amintim de: JOHN LAINHART (1946-2018)
 2. Componente ale sistemului de guvernanță
 3. Procese COBIT 2019 (40 de procese)

Ziua 3: Volumul 3 - COBIT 2019: Ghidul proiectării unei soluții de guvernanță a tehnologiei și informației

Partea I – definitii si proiectare

 1. Sisteme de guvernanță
 2. Concepte fundamentale: sisteme și componente ale guvernanței
 3. Impactul factorilor de proiectare
 4. Proiectarea și adaptarea sistemului de guvernanță
 5. Conectarea cu COBIT® 2019: Ghidul implementării
 6. Setul de instrumente pentru proiectarea conceptuală a sistemului de guvernanță
 7.  Exemple

Ziua 4: Volumul 4 - IMPLEMENTAREA și OPTIMIZAREA SOLUȚIILOR DE GUVERNANȚĂ și MANAGEMENT

 1. Introducere
 2. Poziționarea guvernanței IT a organizațiilor
 3. Primii pași spre Guvernanța IT
 4. Identificarea provocărilor și a factorilor de succes
 5. Activarea schimbării
 6. Implementarea ciclului de viață
 7. Matrice de decizie (exemplu)

Ziua 5: Recapitulare V1,V2;V3,V4 și consolidarea cunoștințelor

Nume Trainer
Gheorghe Hriscu
Detalii Trainer

COMPETENȚE DE BAZĂ: • Instructor a mai multor serii de persoane adulte (din 1986) • Management de proiect : PMI ( PMP din 2006); • Guvernanță: ISACA (CGEIT din 2008); • Manager al calității: Certificat de TǕV Austria (ISO 9001) din 2011 • Administrator al bazelor de date: Oracle și Access (OCP certificat în 2004), • Managementul serviciilor informatice: ITIL 2&3F (certificat din 2008) și ISO 20000 (membru în ASRO – CT 332); • Cunoștințe: MS Office, Visio și MS SQL Server, MS Project, SAP; • Traducător (voluntar) în limba română al metodologiei OPM2, standardelor ISO, ISACA, COBIT 2019, standardelor PMI, FIDIC, AA1000; • Inginer (Șef de promoție – media 9.21 din 10.00) la Universitatea din Galați, Romania (1980-1985, 1987); • Perfecționări: Analist-Programator, CNE, ITIL, OCP, manager al riscurilor, evaluator de proiecte, expert avansat în achiziții, instructor și consultant, auditor, manager energetic.

Discounturi
Pentru înscrierea a 2 persoane din cadrul aceleiași organizații se acordă discount de 5%
Investiție

Investitia include suport de curs, pauze de cafea, pauza de masa si diploma de participare

Preț cu TVA
2380.00 RON
Fara TVA
Nu