Comunicare eficientă în viața profesională

Data început
Data finalizării
Judet
Bucuresti
Locatie
Bucuresti
Nr. de ore
16
Nr. de credite
20
Detalii curs

Un curs interactiv, cu echilibru între informații teoretice și exerciții practice cu aplicabilitate imediată în viața profesională. Cursul le oferă participanților instrumentele pentru a putea exprima propriile opinii, sentimente, pentru a-și îmbunătăți relația cu ceilalți prin intermediul comunicării verbale, non-verbale și para-verbale.

Participanților la acest modul li se vor aloca 20 puncte credit aferente pregătirii profesionale continue pentru toate categoriile profesionale din asigurări.

Cursul poate fi parcurs o singură dată în cadrul programului de formare profesională continuă.

Obiectivele Cursului
 • Dobândirea cunoștințelor necesare pentru folosirea comunicării asertive
 • Cunoașterea principiilor de comunicare pe verticală și pe orizontală.
 • Cunoașterea tehnicilor de adresare a întrebărilor eficiente
 • Identificarea modului în care emoțiile personale influențează comunicarea cu ceilalți
 • Înțelegerea principiilor ascultării active
 • Optimizarea mesajului în funcție de ascultători (stiluri comportamentale diferite)
 • Eficientizarea comunicării prin adaptarea la factorii externi
 • Dobândirea abilității de a dezvolta propriile strategii de comunicare
 • Însușirea principiilor de customer care.
Grup țintă

Persoanele care ocupă funcții de midle și/sau top-management (indiferent de departament).

Persoanele aflate în funcții de execuție (mai ales cele aflate în departamentele care reprezintă liantul cu celelalte departamente ale companiei – de exemplu: Departamentul de Resurse Umane; persoanele al căror post presupune lucrul direct cu clientul).

Persoanele care doar ce au preluat o funcție de conducere și au nevoie să își consolideze poziția.

Nivel minim de experiență pentru participare în program: minimum un an de experiență în lucrul cu clienții sau în poziție de conducere echipă/departament.

Tematica

1. Comunicarea Asertivă

 • Asertivitatea - Definiție, beneficii, importanță – modul teoretic; exemple, 
 • Înțelegerea stilurilor de comunicare (asertiv, pasiv, agresiv, manipulator) – teorie, roll-play, 
 • Bariere personale în folosirea comunicării asertive - exemple; exerciții

2. Ascultarea activă și tehnică de punere a întrebărilor

 • Tehnici de eficientizare a comunicării asertive – modul teoretic, exemple
 • Ascultarea activă - teorie
 • Mesajul - teorie și exemple
 • Comunicarea paraverbală – exemple, exerciții
 • Comunicarea nonverbal - exemple, exerciții
 • Canalul de comunicare (avantaje/ dezavantaje) - teorie
 • Receptorul și efectul – teorie și exemple
 • Tipuri de întrebări (închise vs deschise) – teorie și roll-play
 • Întrebări puternice – teorie și exerciții
 • Strategia RAPID (Relaționare – Așteptări – Presupuneri – Itinerar - Da încredere)- exerciții

3. Abilități de relaționare pe verticală și pe orizontală

 • Comunicarea organizațională – definiție, tipuri și caracteristici - teorie
 • Abordarea de coaching – teorie și exerciții
 • Cum este influențată comunicarea de emoțiile emițătorului și ale receptorului – teorie și roll-play

4. Stiluri comportamentale

 • Comportamente – definiție și tipologii - teorie
 • Observarea / cunoașterea partenerilor de comunicare – exerciții și roll-play
 • Emoții vs. Rațiune – exerciții și roll-play
 • Testul sincerității - exerciții

5. Customer Care (modul cu elemente teoretice, exemple, exerciții practice; roll-playuri)

 • Ce înseamnă un serviciu de calitate – teorie și studii de caz
 • Imaginea de sine și cea publică – teorie și exemple
 • Apartenenta la companie (nivelurile neurologice ale lui Robert Dilts)- teorie
 • Beneficiile identificării obiectivelor personale cu obiectivele companiei - teorie și exemple
 • Drepturile clientului - teorie și exemple
Nume Trainer
Irina Toma
Detalii Trainer

Irina Toma, Life & Executive Coach acreditat internațional; Trainer; consultant cu experiență vastă în susținerea de training-uri pe teme de soft skills, comunicare, leadership, coaching, vânzări; motivare echipă; team management și team coaching.

Investiție

Investiția pentru acest program  include: materiale curs, pauze de cafea/gustare, certificat de participare, validarea și înregistrarea creditelor.

Bonus: participanții la programul Comunicare susținute de Irina Toma vor putea participa gratuit la webinarul cu tema Mentorat și grup mastermind susținut de același lector.

Preț cu TVA
893.00 RON
Serie Certificat
CEVP