Combaterea spălării banilor pe piața de capital

Data început
Data finalizării
Judet
Bucuresti
Oraș/Localitate
Municipiul Bucuresti
Locatie
Bucuresti
Nr. de ore
12
Nr. de credite
0
Detalii curs

Curs interdisciplinar dezvoltat pentru piața de capital - combaterea spălării banilor (CSB)/ combaterea finanțării terorismului CFT/sancțiuni financiare internaționale (SFI)

Procesul de transpunere a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului (Directiva a IV-a AML in legislatia nationala din domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si a finantarii terorismului a adus modificari de fond fata de natura si modul de incadrare a obligatiilor legale fata de care trebuie sa se conformeze entitatile raportoare.

Modificarile aduse legislatiei de profil vizeaza atat responsabilitatile entitiatilor si persoanelor desemnate la nivelul acestora, cat si, mai ales, impactul juridic si resputational aferent procesului de conformare si constientizare fata de riscurile specifice acestui domeniu.

Din perspectiva implicațiilor specifice, cursul prezinta punctual toate obligațiile si responsabilitățile aferente societăților financiare, ofițerilor de confomitate sau a persoanelor desemnate, concentrând totodată aspecte informative și  elemente operaționale specifice culturii instituționale CSB/CFT. 

Sesiunea de instruire este structurata sub forma unei pregătiri specializate, care poate fi făcută de toate persoanele care au legatură directă sau tangențială cu acest domeniu, în special din perspectiva activității desfășurate în cadrul societăților financiare.  Nu în ultimul rând, cursul oferă informații de specialitate pentru persoane care, prin natura responsabilităților conferite într-o companie, au relații directe cu clienții, gestionează relațiile de afaceri cu aceștia sau au competențe de aprobare sau verificare a tranzacțiilor.

În completarea prezentării întregului cadru normativ din acest domeniu, cursul oferă cunoștințe aprofundate referitoare la standardele internaționale aplicabile și la modul în care acestea trebuie implementate de către entitățile raportoare (societăți financiare sau DNFBPs). 

Abordarea analitică a cursului presupune dezvoltarea unui amplu cadru de specializare CSB/CFT, atât din perspectiva modului de interpretare/implementare a cerințelor legale specifice, cât și din perspectiva dezvoltării unor abilități și competențe în acest domeniu. Principalul obiectiv al cursului nu este prezentarea mot-a-mot a obligațiilor legale incidente, ci prezentarea modalităților corecte de interpretare a acestora, inclusiv din prisma implementării  în activitatea propriu-zisa a companiei. 

Astfel, pentru a înțelege în ansamblu fenomenul SB/FT  și măsurile preventive instituite în acest context, cursul prezintă toate elementele de origine a cerințelor legale CSB/CFT, modulele analitice subsecvente, categoriile de risc, profilul clienților și a tranzacțiilor care sunt subiecte ale raportărilor către autoritățile competente (RTN/RTE/RTS), indicii de anomalie sau suspiciune, elemente structurale (activitatea de conformitate), precum și o sferă foarte largă de măsuri proactive.

Obiectivele Cursului

Programul de pregătire în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, concentrandu-se pe urmatoarele segmente:
1. prezentarea modificarilor aduse prin transpunerea Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului (Directiva a IV-a AML in legislatia nationala de profil
2. implementare efectiva

 • oferă nivelul de cunoştinţe necesare pentru înțelegerea fenomenului de spălare a banilor și a finanțarii terorismului, atât din perspectiva culturii de profil cât și a masurilor preventive specifice;
 • asigură un nivel corespunzător de conștientizare asupra riscurilor din acest domeniu;
 • urmărește însușirea mecanismelor de monitorizare și a capacității analitice necesare;
 • prezintă legislația din domeniu, module de interpretare și corelatii normative;
 • creează premisele pentru identificarea și analiza adecvată a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor și finanțarea terorismului, precum și respectarea cerințelor de raportare a acestora;
 • oferă nivelul de cunoştinţe necesare pentru aplicarea corectă a măsurilor de cunoaștere a clientului (customer due diligence), a masurilor EDD sau SDD (enhanced due diligence/ simplified due diligence);
 • prezintă obligațiile legale, în raport cu identificarea beneficiarilor reali (UBOs), cu verificarea informațiilor despre clienți obținute de la intermediari (third parties), etc.;
 • asigură formarea de competenţe şi abilităţi în domeniu.
Grup țintă

Programul de pregătire se adresează, fără a fi limitativ:

 •  persoanelor din cadrul entităților raportoare care au responsabilităţi în aplicarea şi respectarea prevederilor legale în materie (ofițeri de conformitate și persoane desemnate); 
 •  managerilor, administratorilor sau persoanelor care au competențe de aprobare a tranzacțiilor efectuate de societate, responsabilități privind relația cu clienții sau alte responsabilități similare;
 •  persoanelor care au responsabilități în controlul intern al unei societăți;
 •  persoanelor care își desfășoara activitatea în compartimentul economic/financiar al unei societăți;
 •  auditorilor, consultanților sau altor persoane care dețin calități similare (profesionale).
Tematica

(A) CULTURA CSB/CFT

 • Principalele organisme din domeniul CSB/CFT
 • Standardele internaționale de profil
 • Obligațiile statelor și sistemelor/jurisdicțiilor financiare în acest domeniu

(B) LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ DIN DOMENIUL CSB/CFT

 • Legislația primară
 • Legislația secundară (reglementări sectoriale)
 • Pășii următori (implementarea Directivei a IV-a AML)

 (C) CONFORMITATEA

 •  Ofițerul de conformitate / persoanele desemnate
 •  Sfera de responsabilitate și elemente operaționale (inclusiv structurale)
 •  Interpretarea obligațiilor legale din domeniul CSB/CFT

 (DIMPLEMENTAREA

 • Politicile și procedurile interne – implementare efectivă
 • Capacitatea analitică, sursele de informare și măsurile preventive
 • Module analitice, profilul și indicatorii de risc - clienți/tranzacții
 • Studii de caz și tipologii
Nume Trainer
Alexandru CODESCU
Detalii Trainer

Dl. Codescu, prin natura funcției, coordonează activitatea de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului efectuată de A.S.F. pentru toate cele trei sectoare financiare supravegheate. Anterior poziției actuale din cadrul A.S.F., dl. Codescu a deținut funcția de director al Direcției de Supraveghere și Control din cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, fiind reprezentant al acestei instituții în mai multe organisme interinstituționale. În perioada 2009 - 2013, dl. Codescu a deținut în cadrul Consiliului Europei funcția de membru al Biroului Permanent al Comitetului MONEYVAL (Comitetul Experților pentru Evaluarea Masurilor de Combatere a Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului, prin exercitarea a două mandate consecutive acordate prin votul exprimat de statele membre. În decursul activității efectuate în acest domeniu, a participat în peste 50 de misiuni internaționale ale Consiliului Europei, Comisiei Europene, Grupului de Acțiune Financiară (FATF), Fondului Monetar Internațional, Băncii Mondiale, OSCE, etc. în calitate de expert, evaluator și/sau raportor. În prezent, dl. Codescu are calitatea de membru sau reprezentant în aproape toate grupurile internaționale de profil din cadrul Comisiei Europene sau Autorităților Europene de Supraveghere.

Investiție

Investiția necesară pentru a participa la acest curs include:

 • materiale curs, pauze de cafea si pauza pranz, certificat de participare
Preț cu TVA
714.00 RON
Serie Certificat
CSBPC
Testimoniale

Un curs extrem de necesar atât din punct de vedere educaţional, cât şi informaţional, în scopul implementării şi interpretării corecte a legii. Vă mulţumesc pentru interesul şi dedicaţia lectorului.”

”A fost un curs util, dinamic şi de clarificare.”

”Foarte bun, discuţii libere, studii practice.”