ACCESS 2016

Data început
Data finalizării
Judet
Bucuresti
Oraș/Localitate
Municipiul Bucuresti
Locatie
Institutul de Studii Financiare
Nr. de ore
12
Nr. de credite
0
Detalii curs

Programul are ca scop însuşirea conceptelor şi tehnicilor intermediare şi avansate privind utilizarea practică a aplicaţiei Office - Microsoft ACCESS, favorizând utilizatorii finali din domeniul financiar să opereze în mod profesional cu instrumente de tip baze de date.

Obiectivele Cursului

Programul oferă posibilitatea cursanţilor de a dobândi aptitudini de modelare a problemelor economico-financiare prin gestiunea bazelor de date utilizând aplicaţia Microsoft Acces 2016. 

Grup țintă

Programul se adresează persoanelor care lucrează în domeniul financiar-bancar (în domeniul asigurărilor, pensiilor private şi investiţiilor financiare, al activităţilor conexe sau similare cu aceste activităţi, precum şi al managementului riscului, al managementului resurselor umane şi al managementului organizaţiei) cu un nivel de cunostinte de baza în utilizarea aplicaţiei Microsoft Access.

Tematica

Modulul 1: Conceptul de baza de date si sistem de gestiune a bazelor de date; Interfata ACCESS 2016

Detaliere

- definirea conceptelor de baza de date si sistem de gestiune a bazelor de date

- relatii între tabele unei baze de date 

- concepte de baza referitoare la normalizarea bazelor de date

- interfata Microsoft ACCESS 2016.

- Studiu de caz final modul.

 

Modulul 2: Crearea unei baze de date. Obiecte de tip tabel

Detaliere

- crearea unei baze de date

- crearea tabelelor

            - descrierea structurii unui tabel

            - proprietatile campurilor

            - definirea cheilor primare si a indecsilor

- definirea restrictiilor de integritate la nivel de camp

- adăugarea /modificarea /ștergerea / căutarea/ ordonarea/filtrarea înregistrarilor în tabele

- salvarea tabelelor

- definirea cheilor externe la nivelul tabelelor

- definirea relațiilor dintre tabele

- Studiu de caz final modul.

 

Modulul 3: Obiecte de tip interogare

 Detaliere

- Ce este o interogare?

- Tipuri de interogari

- crearea interogărilor de selecție (pe o tabelă)

- definirea campurilor calculate in interogari de selecție

- operatori, constante, funcții specifice interogărilor

- crearea interogărilor de selecție pe 2 sau mai multe tabele

- salvarea și execuția interogărilor

- modificarea interogărilor

- parametrizarea interogărilor

- crearea interogărilor de sintetizare a datelor

- Studiu de caz final modul.

 

Modulul 4: Obiecte de tip formular

Detaliere

- modalitati de creare a obiectelor de tip formular

- crearea unui formular simplu (pe o tabelă)

- proprietatile obiectelor de tip formular

- modalitati de creare a obiectelor de tip raport

- crearea unui raport simplu (pe o tabelă)

- gruparea și sortarea datelor într-un raport

- Studiu de caz final modul.

 

Modulul 5: Obiecte de tip raport

Detaliere

- modalitati de creare a obiectelor de tip raport

- crearea unui raport simplu (pe o tabelă)

- structura, proprietățile rapoartelor

- gruparea și sortarea datelor într-un raport

- Studiu de caz final modul.

Nume Trainer
Mirela Gheorghe
Detalii Trainer

Mirela Gheorghe este profesor universitar doctor la Departamentul de Informatică de Gestiune în cadrul Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune din Academia de Studii Economice Bucureşti cu experienţă de peste 20 ani in specializările: Tehnologia aplicaţiilor Office, Baze de date pentru afaceri, Informatica economica si analiza tehnica a datelor,Auditul sistemelor informationale. Deţine certificare în domeniu Certificare Microsoft Office Specialist – Microsoft Office Excel 2016 prin Learning Solution Training în Romania. Doctor în contabilitate din anul 2004 ca urmare a susţinerii tezei de doctorat cu titlul “Auditul informaţiei contabile în condiţiile utilizării sistemelor informatice”. În perioada 2011-2013 a urmat cursurile postdoctorale in cadrul proiectului POSDRU "Programe postdoctorale în avangarda cercetării de excelenţă în tehnologiile societăţii informaţionale şi dezvoltarea de produse şi procese inovative” sustinand proiectul „Managementul riscului – fundamentul unei dezvoltări durabile într-o nouă societate bazată pe cunoaştere”.

Autor și coautor de cursuri universitare, articole științifice și cărți de specialitate.

Lector formator (2004, 2014, 2016, 2017) in programul formare profesională organizat de Camera Auditorilor Financiari din România. Lector formator (2008) al cursului de formare ECDL  organizat de  Institutul Naţional de Administrație.

Director proiect de cercetare și membru în proiecte de cercetare științifică.

Investiție

Investitia pentru acest curs include: suportul de curs, pauze de cafea, certificat de participare

Preț cu TVA
476.00 RON