Inițiere în constatarea și dimensionarea daunelor - APRD

Data început
Data finalizării
Judet
Bucuresti
Oraș/Localitate
Municipiul Bucuresti
Locatie
ISF
Detalii curs

Programul este organizat de Asociația Profesioniștilor în Regularizarea Daunelor cu suportul Institutului de Studii Financiare și urmărește să profesionalizeze activitatea de constatare și evaluare a daunelor prin acumularea de cunoștințe teoretice și deprinderi practice de către persoanele care doresc să practice această profesie.

Cursul va conține o secțiune teoretică care se va desfășura la sală precum și una practică, atât la un centru de constatare daune cât și la un service auto. În acest mod cursantul va avea posibilitatea să asiste atât la procesul efectiv de constatare cât și la verificarea corectitudinii soluțiilor tehnice propuse.

Cursanții vor beneficia de îndrumarea unor lectori cu vastă experiența în domeniul daunelor.

Obiectivele Cursului

La finalul cursului candidatul trebuie să dovedească dobândirea de cunoștințe teoretice și abilități practice pentru a efectua constatarea și evaluarea inițială a unei daune conform Normei ASF 20/2017.

Grup țintă

Cursul de inițiere în constatarea și dimensionarea daunelor se adresează specialiștilor constatare daune sau oricărei persoane care dorește să practice această profesie dar nu îndeplinește criteriile pentru evaluarea directă a competențele profesionale. Pentru a participa la acest curs candidatul trebuie să dețină cel puțin studii medii încheiate cu diplomă de bacalaureat.

Tematica

Programul este organizat în două etape:

Etapa I: partea teoretică - curs la sală (8 zile)

Capitolul I - Cadrul legislativ privind desfășurarea activității de asigurare și de constatare a daunelor   

1.1.      Contractul de asigurare. Noțiuni generale.   

1.2.      Contractul de asigurare RCA (contractul RCA sau asigurarea RCA)        

1.3.      Reglementări cu incidență în activitatea de asigurare și constatare a daunelor         

Capitolul II - Elemente constructive și tehnologii de reparații pentru autovehicule și clădiri       

2.1.      Elemente de construcție a autovehiculelor/clădirilor. Tehnologii de reparație. Elemente de construcție a clădirilor           

2.3.      Tehnologii specifice de reparație a autovehiculelor/clădirilor

Capitolul III - Dinamica autovehiculelor și cauzele accidentelor rutiere. Sisteme de siguranță ale autovehiculelor           

3.1.      Elemente de dinamica autovehiculelor         

3.2.      Elemente de dinamică a accidentelor rutiere

3.3.      Sistemele de siguranță active și pasive ale autovehiculelor  

Capitolul IV - Sisteme de specialitate pentru evaluarea bunurilor 

4.1.      Prezentarea sistemelor de evaluare a bunurilor utilizate la nivel național    

4.2.      Dimensionarea avariilor și propunerea soluțiilor tehnologice pentru readucerea bunului la starea tehnică anterioară producerii evenimentului/riscului asigurat           

4.3.      Utilizarea sistemelor de specialitate în evaluarea bunurilor 

Capitolul V - Constatarea daunelor 

5.1.      Noțiuni generale privind prevederile contractuale   

5.2.      Constatarea amiabilă de accident     

5.3.      Procedura privind stabilirea răspunderii și regimul probator           

5.4.      Avizarea daunelor     

5.5.      Documentele necesare a fi prezentate de păgubit/asigurat la momentul efectuării constatării       

5.6.      Constatarea Daunelor

5.7.      Analiza conformității dinamicii accidentelor cu avariile constatate și sesizarea fraudei     

5.8.      Constituirea rezervelor tehnice pentru activitatea de asigurare - daune avizate     

5.9.      Vătămări corporale    

5.10.    Frauda, înșelaciunea și criminalitatea în asigurări           

Capitolul VI - Comunicare eficientă. Managementul conflictelor.

6.1.      Comunicare eficientă

6.2.      Managementul conflictelor   

6.3.      Principii de desfășurare a activității constatatorului de daune        

Etapa a II-a: partea practică

În cele 60 ore alocate sesiunii practice se va urmări modul de aplicare a cunoștințelor teoretice și cum se dezvoltă abilitățile necesare pentru dobândirea competențelor profesionale. Activitatea se va desfășura în trei locații:

1. Centru de constatare al daunelor

Se va identifica modul de aplicare a prevederilor teoretice, prevăzute în capitolul I-VI, de către specialiștii constatare daune în activitatea reală de constatare și evaluare a unei daune auto. Cursanții vor asista la procedura completă de constatare a daunelor parcurgând toate etapele: avizare, constatare, colectarea și întocmirea documentelor, stabilirea răspunderii asigurătorului și evaluarea inițială a prejudiciului. Tot în această etapă cursanții vor identifica care sunt  competențele profesionale folosite în procesul de constatare.

2. Furnizorul sistemului de evaluare specializat

Cursanții vor primi o Notă de constatare pe baza căreia vor efecua evaluarea inițială a prejudiciului folosind un sistem de evaluare specializat.

3. Service auto

Vor fi prezentate departamentele unui service auto, dotările tehnice și funcționalitatea lor. Cursanții vor urmări aplicarea, în practică, a soluțiilor tehnice propuse de specialistul constatare daune. Reprezentantul service-ului va explica cu argumente tehnice cazul în care se solicită schimbarea soluției tehnice de reparație sau de înlocuire. Vor fi prezentate indicațiile producătorului în speța respectivă. Va fi prezentat un flux complet de lucru pentru a identifica implicațiile activității specialistului constatare daune în reparația unui autovehicul. 

 

Durata cursului este de 120 ore, dintre care 60 ore la sală și 60 ore de practică.

  • în datele de 16-17.03.2020, în intervalul orar 09.00-18.00, Capitolul I - lector Ionel Calotă
  • în data de 18.03.2020, în intervalul orar 14.00-18.00, Capitolul VI - lector Rareș Medrega
  • în datele de 19-20.03.2020, în intervalul orar 09.00-18.00, Capitolul V - lector Ionel Calotă
  • în data de 23.03.2020, în intervalul orar 09.00-18.00, Capitolul IV - lector Ionel Calotă, un invitat - GT Motive
  • în perioada 24-25.03.2020, în intervalul orar 09.00-18.00, Capitolele II și III - lector Alexandru Petrescu.

Sesiunea practică se desfășoară în perioada 06-17.04.2020

Perioada pentru depunerea documentelor necesare finalizării cursului (proiectul tehnic și adeverințele de practică) este 23-24.04.2020

Testul scris și prezentarea proiectului tehnic vor avea loc în data de 27.04.2020

Nume Trainer
Ionel Calotă
Detalii Trainer

Are 22 de ani experiență în piața de asigurări ocupând diverse posturi de conducere în companii de asigurare. Este evaluator de competențe profesionale și a coordonat echipa care a realizat materialul de curs.

Investiție

Investiția pentru acest program este de 1250 lei/participant și include: suportul de curs în format electronic, prezentările ppt, pauze cafea, gustare prânz.

Cursul se finalizează cu Certificat de absolvire, obținut doar dacă se întrunesc cumulativ următoarele:

  1. Susținerea și promovarea unui test de verificare a cunoștințelor
  2. Prezentarea unui proiect tehnic. Acesta constă într-un dosar de daune complet.
  3. Adeverințe de practică obținute la locul de practică
  4. Prezență totală (sală și practică) de minimum 66,6%.

La investiția menționată mai sus se adaugă taxa de examinare la Centrul de evaluare a competențelor specialiștilor constatare daune (CESCD) de 595 lei/participant în vederea obținerii Certificatului de competențe.

Preț cu TVA
1250.00 RON