Taxe practicate în procesul de certificare profesională

Taxe practicate în procesul de certificare profesională, aplicabile pentru activitățile prestate din data de  01.01.2023

Taxe actualizate prin Decizia nr. 1712/21.12.2022, emisă în urma ședinței Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 20.12.2022

Nr.
crt.

Denumire taxă

Lei  (cu TVA)*

A. Categoria: Distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări

1.

Taxă examinare/reexaminare/reînscriere pregătire profesională inițială

320

2.

Taxă examinare/reexaminare/reînscriere pregătire profesională continuă – examen organizat la sală

320

3.

Taxă examinare/reexaminare/reînscriere pregătire profesională continuă - examen organizat în sistem online

200

4.

Taxă analiză contestație

100

5.

Taxă emitere adeverință credite (format letric)

60

6.

Taxă emitere certificat (format letric)

119

7.

Taxă emitere duplicat certificat

119

8.

Taxă analiză dosar înscriere evaluare de competențe

119

9.

Taxă analiză și avizare mentor

60

10.

Taxă anuală menținere în registrul lectorilor

60

11.

Taxa pentru validarea și înregistrarea în Platforma ISF a 15 ore (echivalent credite) aferente pregătirii profesionale continue

80

12.

Taxă/cont candidat pentru corecția manuală a informațiilor din Platforma ISF

60

13.

Taxă analiză documente înscriere examen

60

14.

Taxă de analiză și recunoaștere a diplomelor, certificatelor și a altor titluri oficiale de calificare

250

B. Categoria: Distribuitor în asigurări și/sau reasigurări cu definitivat

 1.  

Taxă de evaluare competențe distribuitor în asigurări și/sau reasigurări cu definitivat (include taxa de analiză a documentelor pentru stabilirea eligibilității candidatului, taxa pentru proba teoretică și taxa pentru proba practică)

1785

 1.  

Taxă de analiză a documentelor pentru stabilirea eligibilității candidatului

119

 1.  

Taxă reevaluare proba teoretică - examen în sistem online

320

 1. 4.

Taxă evaluare/reevaluare proba teoretică - examen organizat la sală

320

 1.  

Taxă reevaluare proba practică

1-3 competențe

500

4-6 competențe

1000

7-9 competențe

1500

10 competențe

1666

 1.  

Taxa analiză contestație  (proba teoretică)

100

 1.  

Taxă emitere duplicat certificat competențe definitivat

119

 1.  

Taxă emitere adeveriță (format letric)

60

 1.  

Taxă emitere certificat competențe definitivat (format letric)

119

 1.  

Taxă avizare evaluator competențe pentru ocupația distribuitor de asigurări cu definitivat

250

 1.  

Taxa pentru validarea și înregistrarea în Platforma ISF a 15 ore (echivalent credite) aferente pregătirii profesionale continue

80

C. Categoria: Specialist constatare daune

Nr. crt.

Denumire taxă

Lei (cu TVA)

 

București

Centre regionale ISF

1.

Taxă evaluare competențe (include taxa de analiză a dosarului)

708

904

2.

Taxă analiză documente de înscriere

                        119

3.

Taxă reevaluare proba teoretică - examen în sistem online

                        320

4.

 

Reevaluare competențe

- proba practică

 

1 - 3 competențe

357

357

4 - 6 competențe

500

500

7 - 9 competențe

655

655

    10 competențe     708       708

5.

Taxa pentru validarea și înregistrarea în Platforma ISF a 15 ore (echivalent credite) aferente pregătirii profesionale continue

                         80

6.

Taxa examinare/reexaminare pregătire profesională continuă - examen organizat în sistem online

                       200

7.

Taxă analiză contestație (proba teoretică)

                       100

8.

Taxă emitere certificat (format letric)

                       119

9 .

Taxă duplicat certificat de competențe

                      119

D. Categoria: Consultant de investiții

Nr. crt.

Denumire taxă

Lei (cu TVA)

1.

Taxă examinare/reexaminare/reînscriere pregătire profesională inițială - examen sală/online

320

2.

Taxă analiză contestație

100

3.

Taxă emitere certificat format letric

119

3.

Taxă emitere duplicat certificat

119

Nr. crt.

Denumire taxă

Lei

(cu TVA)

                                                                                              E. Categoria: Conciliator SAL-Fin

1.

Taxă evaluare competențe (include taxa de analiză a dosarului)

350

2.

Taxa examinare/reexaminare online

320

3.

Taxă analiză dosar de înscriere

100

4.

Taxă analiză contestație (proba scrisă)

100

5.

Taxă emitere duplicat certificat de competențe

119

6.

Taxă emitere certificat în formă letrică

119

7.

Taxa pentru validarea și înregistrarea în Platforma ISF a 15 ore (echivalent credite) aferente pregătirii profesionale continue

80

         

Nr. crt.

Alte taxe

Lei

(cu TVA)

 

1.

Taxă pentru furnizarea informațiilor în format letric – informații pentru care este necesară accesarea bazei de date

60 lei /persoană

Persoană juridică

60 lei

Persoană fizică

2.

Taxă pentru furnizare informațiilor pe e-mail – informații pentru care este necesară accesarea bazei de date

1-10 persoane

36 lei/persoană

Persoană juridică

11-100 persoane

24 lei/persoană

Peste 101 persoane

12 lei/persoană

36 lei

Persoană fizică

 

INFORMAȚII UTILE:

Pentru validarea plății efectuate, pe documentul de plată se indică obligatoriu următoarul element: numărul comenzii din factura proformă.

Încasarea taxei nu se poate valida fără precizarea, pe documentul de plată, a numărului comenzii din factura proformă.