"Şcoala de vară - Piaţa de capital, 2023 - Sustenabilitatea pentru conducători- de la concept la actiune"

Data început
Data finalizării
Nr. de ore
8
Nr. de credite
8
Detalii curs

Sustenabilitatea este o noua paradigmă introdusă în responsabilitățile conducătorilor companiilor, fie aceștia executivi sau neexecutivi. Cursul prezintă criteriile de sustenabilitate dintr-o perspectivă globală, aplicabilă rolului conducătorilor executivi și neeecutivi care vor fi nevoiți să ia în considerare acest concept în deciziile de investiții dar și operaționale. Cursanții vor dobândi o mai bună înțelegere a impactului pe care conceptul de sustenabilitate și raportările de sustenabilitate le au asupra afacerilor pe care le conduc dar și asupra sistemului financiar. Aceștia vor descoperi noi instrumente de atingere a obiectivelor stabilite dar și noi oportunități de afaceri. Cursul își propune să furnizeze conducătorilor companiilor cunoștințe despre pilonii pe care se sprijină raportarea de sustenabilitate și să-i conștientizeze în legătură cu responsabilitățile pe care le au în legătură cu această nouă raportare.   

Obiectivul cursului

La finalul cursului, participanţii vor dobândi şi dezvolta competenţe cu privire la:
•    Înțelegerea atribuţiilor şi responsabilităţilor structurilor colective de conducere și ale membrilor lor în raport cu conceptul de sustenabilitate și cu raportarea de sustenabilitate 
•    Înțelegerea proceselor necesare îndeplinirii adecvate a acestor responsabilități
•    Recunoașterea subiectelor de analiză și decizie specifice sustenabilității 
•    Modalitatea în care trebuie să stabilească obiectivele și să formuleze indicatorii de performanță 
 

Grup țintă

Cursul se adresează:
•    Membrilor neexecutivi din consiliile de supraveghere sau de administrație, membrilor executivi din consiliile de administrație sau ai directoratului, directorilor cu mandat, în general persoanelor care, potrivit actelor constitutive şi/sau hotărârii structurilor statutare ale unei entităţi reglementate, sunt împuternicite să conducă şi sunt învestite cu competenţa de a angaja răspunderea societăţii
•    Persoane ce dețin poziții de ”middle management” şi care ţintesc ocuparea unor funcţii de administrator/director executiv
•    Persoane cheie din companii incluzând fara a se limita la: persoane de evaluare şi administrare a riscurilor/ managementul riscurilor; control intern/ conformitate; audit intern; directori de investiţii, din cadrul administratorilor de fonduri de pensii private; actuari, etc. 
•    Persoane din cadrul instituţiilor de reglementare, supraveghere şi control care, în cursul activitaţii au nevoie să înţeleaga rolul şi gradul de separare a responsabilitaţilor la nivelul structurilor de conducere ale companiilor pe care le supervizează
 

Tematica

Pilonul de guvernanță și Sustenabilitatea în domeniul financiar
Modulul 1: Guvernanța bazată pe sustenabilitate
    Cadrul de reglementare specific; Responsabilitățile fiduciare
    Conformitatea formală versus conformarea reală; fenomenul de greenwashing
    Cultura organizatională sustenabilă
    Modelul de guvernanță integrată; analiza temelor care compun modelul de guvernanță bazat pe sustenabilitate 
Modulul 2: Sustenabilitatea în finanțe
    Sustenabilitatea în domeniul financiar și rolul instituțiilor financiare 
    Produsele financiare sustenabile

Nume Trainer
Simona Fătu
Detalii Trainer

Simona Fătu este director executiv și neexecutiv cu peste 15 ani de experiență în structurile de conducere ale unor companii din industria financiară, energetică, resurse minerale și de real estate. În 2021, a deținut funcția de secretar de stat fiind responsabilă de managementul portofoliului de companii la care Ministerul Economiei era acționar. Domeniile sale de expertiză includ fără a se limita la management și guvernanță corporativă, strategie de afaceri, management strategic, finanțele societății și managementul relației cu părțile implicate. În prezent îndeplinește funcția de președinte al Asociației Administratorilor Independenți și este membru în Boardul ecoDa, Brussels- Federația Institutelor directorilor neexecutivi din UE. Simona a obținut o certificare în “Board Practice and Directorship” de la Școala de Afaceri Henley a Universității Reading din Marea Britanie și este lector asociat la Institutul de Studii Financiare și Envisia Boards of Elites în cadrul cărora predă cursuri de guvernanță corporativă. A scris mai multe articole despre rolul și responsabilitățile membrilor din consilii. 

Serie Certificat
SPCCA
Fara TVA
Nu