Rolul Consiliului din domeniul resurselor umane strategice

Data început
Data finalizării
Nr. de ore
5
Nr. de credite
0
Detalii curs

Rolul și responsabilitățile membrilor consiliului sunt diferite de cele ale managementului executiv. Cursul prezintă atât modul în care se face numirea în structurile de conducere ale societății din perspectiva legală, cât și modul în care pot ajunge propunerile de numire pe agenda organelor îndreptățite să facă aceste numiri. Aspectele de mai sus sunt prezentate diferențiat pentru diferitele categorii de conducători detaliindu-se totodată rolul comitetului de nominalizare în procesul de nominalizare. Analiza conținutului contractului de mandat încheiat de societate cu conducătorii săi arată importanța ce trebuie acordată acestui document atât de către organele de conducere cât și de către acționari. Compoziția consiliului este un subiect aflat din ce în ce mai des pe agenda consiliilor, reglementatorilor dar și a acționarilor pentru că aceasta influențează dinamica și eficacitatea consiliului ca organ conducător și/sau supraveghetor al activității societății.

Obiectivul cursului

La finalul cursului, participanţii vor dobândi şi dezvolta competenţe cu privire la:

 • cunoașterea procedurii de numire ca membru al consiliului respectiv ca director executiv;
 • înțelegerea importanței stabilirii unei compoziții adecvate a consiliului și a determinării profilelor conducătorilor anterior numirii;
 • înțelegerea importanței contractului de mandat și a clauzelor sale;
 • înțelegerea rolului și responsabilităților comitetului de nominalizare.
Grup țintă
 • Administratori, membrii în consiliile de supraveghere, directori cu mandat, în general persoane din conducerea executivă - persoane care, potrivit actelor constitutive şi/sau hotărârii structurilor statutare ale unei entităţi reglementate, sunt împuternicite să conducă şi să coordoneze activitatea curentă a acesteia şi sunt învestite cu competenţa de a angaja răspunderea societăţii
 • Persoane ce dețin poziții de middle management şi care ţintesc ocuparea unor funcţii de administrator/director executiv
 • Persoane cheie din companii incluzând fara a se limita la: persoane de evaluare şi administrare a riscurilor/ managementul riscurilor; control intern/ conformitate; audit intern; directori de investiţii, din cadrul administratorilor de fonduri de pensii private; actuari, etc.
 • Persoane din cadrul instituţiilor de reglementare, supraveghere şi control care, în cursul activitaţii au  nevoie să înţeleaga rolul şi gradul de separare a responsabilitaţilor la nivelul structurilor de conducere ale companiilor pe care le supervizează
Tematica
 • Propunerea și numirea membrilor în structura consiliului precum și a celor din conducerea executivă
 • Contractul de mandat
 • Evaluarea activității consiliului și a conducerii executive; evaluarea individuală și colectivă
Nume Trainer
Simona Fătu
Detalii Trainer

Simona Fătu este director executiv și neexecutiv cu peste 15 ani de experiență în structurile de conducere ale unor companii din industria financiară, energetică, resurse minerale și de real estate. În 2021, a deținut funcția de secretar de stat fiind responsabilă de managementul portofoliului de companii la care Ministerul Economiei era acționar. Domeniile sale de expertiză includ fără a se limita la management și guvernanță corporativă, strategie de afaceri, management strategic, finanțele societății și managementul relației cu părțile implicate. În prezent îndeplinește funcția de președinte al Asociației Administratorilor Independenți și este membru în Boardul ecoDa, Brussels- Federația Institutelor directorilor neexecutivi din UE. Simona a obținut o certificare în “Board Practice and Directorship” de la Școala de Afaceri Henley a Universității Reading din Marea Britanie și este lector asociat la Institutul de Studii Financiare și Envisia Boards of Elites în cadrul cărora predă cursuri de guvernanță corporativă. A scris mai multe articole despre rolul și responsabilitățile membrilor din consilii. 

Investiție

Investitia include suport de curs online de tipul share screen si suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, precum si diploma de participare.

Preț cu TVA
400.00 RON
Serie Certificat
RCDRUS
Fara TVA
Nu