ISO 31000 – Managementul riscurilor

Data început
Data finalizării
Nr. de ore
10
Nr. de credite
0
Detalii curs

Cursul va avea loc intre orele 10-12 si 14-17 Trăim într-o lume în care, datorită evoluției tehnologiei, distanțele și duratele tind către zero. Totodată datorită egoismului și neîncrederii generalizate introducem în orice activitate RISCURI. S-au scris multe cărți și s-au făcut prezentări multiple legate de riscuri. Un colectiv de cercetători de la ISO s-au apucat să le structureze și să le centralizeze. A rezultat un standard internațional ISO 31000:2009. De atunci și până în prezent acest standard a evoluat fiind în permanență revizuit și redefinit cât mai simplu. In prezent, avem versiunea ISO 31000:2018. Totul se rezumă la câteva capitole specifice standardelor ISO: definiții, identificare, proces + evaluare și tratare. Cursanții vor avea ocazia să înțeleagă în detaliu esența standardului ISO 31000, să acumuleze cunoștințele necesare pentru a-l aplica cu rezultate maxime, eventual să devină și manageri ai riscurilor, profesie foarte căutată în ultimul timp. Evident că se cere și un anume nivel de experiență practică. Dar unde nu se cere?

Obiectivul cursului

La finalizarea cursului, cursanții vor căpăta deprinderi și noțiuni noi privind tehnicile de aplicare a standardului ISO 31000 și vor putea contribui la aplicarea standardului ISO 31000 și la certificarea unității în standardul ISO 31000.

Grup țintă

Beneficiarii direcți sunt: conducătorii de unități economice, managerii de proiect, managerii de risc, managerii calității, analiștii și evaluatorii economici, auditori de risc. Mai pot fi incluși: analiștii de sistem, profesorii și studenții pofilelor adecvate, persoanele care doresc să înțeleagă un mod de gândire conform cu standardul ISO 31000.

Tematica

Tematica cursului urmează modelul standardului ISO 31000.

Aceasta include:

Ziua:1

1 Domeniul de aplicare

2 Referințe normative

3 Termeni și definiții

4 Principii

5 Cadrul de lucru

6 Procese 6.1 Generalități

6.2 Comunicare și consultare

6.3.1 Generalități

6.3.2 Definirea conținutului

Ziua 2:

6.4 Estimarea riscurilor

6.4.1 Generalități

6.4.2 Identificarea riscurilor

6.4.3 Analiza riscurilor

6.4.4 Evaluarea riscurilor

6.5 Tratarea riscului

6.5.1 Generalități

6.5.2 Selecția opțiunilor de tratare a riscului

6.5.3 Pregătirea și implementarea planurilor de tratare a riscurilor

7. Anexe In plus, asociate standardului ISO 31000, vor fi prezentate ca anexe:

• ISO 31010:2019 – Tehnici de evaluare a riscurilor

• ISO 73:2009 – Managementul riscurilor - vocabular

Nume Trainer
Gheorghe Hriscu
Detalii Trainer

COMPETENȚE DE BAZĂ: • Instructor a mai multor serii de persoane adulte (din 1986) • Management de proiect : PMI ( PMP din 2006); • Guvernanță: ISACA (CGEIT din 2008); • Manager al calității: Certificat de TǕV Austria (ISO 9001) din 2011 • Administrator al bazelor de date: Oracle și Access (OCP certificat în 2004), • Managementul serviciilor informatice: ITIL 2&3F (certificat din 2008) și ISO 20000 (membru în ASRO – CT 332); • Cunoștințe: MS Office, Visio și MS SQL Server, MS Project, SAP; • Traducător (voluntar) în limba română al metodologiei OPM2, standardelor ISO, ISACA, COBIT 2019, standardelor PMI, FIDIC, AA1000; • Inginer (Șef de promoție – media 9.21 din 10.00) la Universitatea din Galați, Romania (1980-1985, 1987); • Perfecționări: Analist-Programator, CNE, ITIL, OCP, manager al riscurilor, evaluator de proiecte, expert avansat în achiziții, instructor și consultant, auditor, manager energetic.

Discounturi
10%
Investiție

Investitia include suport de curs online de tipul share screen si suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, precum si diploma de participare.

Preț cu TVA
488.00 RON
Serie Certificat
ISOMR
Fara TVA
Nu