Ex PPI_CI

Durata, minute
40
Tip Formare
Pregătire profesională inițială
Categoria profesională
Consultant investiții
Taxă pentru examinare
250,00 RON
Activ
Nu