CURS: Metodologia PRINCE 2 (PRojects IN Controlled Environments)

Data început
Data finalizării
Nr. de ore
25
Nr. de credite
0
Detalii curs

Cursul va avea loc intre orele 10-12 si 14-17

Cursul va ajuta pe cei care rulează proiecte de orice dimensiune și în orice mediu pentru a livra în mod eficient managementul necesar și în mod corespunzător costurile, termenele, calitatea, conținutul, riscurile și beneficiile. Dezvoltarea sa a urmat o consultare pe scară largă și se bazează pe experiențele din viața reală în organizații din sectorul public și privat.

Astăzi, proiectele complexe implică adesea mai multe organizații care lucrează împreună în parteneriat sau prin acorduri contractuale pentru atingerea obiectivelor. PRINCE2 furnizează o limbă comună între organizații și furnizorii externi. De asemenea, permite un accent pe studiul de prefezabilitate economică/Cazul economic (”Business Case”), oferind un mecanism pentru a defini ceea ce proiectul este, în încercarea de a-l realiza, precum și rațiunea și justificarea sa economică. Metodologia de bază rămâne, dar prin crearea de comentarii de la utilizatori, acest nou curs își propune să fie mai accesibil și mai ușor de adaptat pentru nevoile individuale specifice.

Obiectivul cursului

La finalizarea cursului, cursanții vor căpăta deprinderi și noțiuni noi privind tehnicile de aplicare PRINCE2 și vor putea contribui la aplicarea sa și perfecționarea și certificarea lor ca Manageri de proiect.

Grup țintă

Beneficiarii direcți sunt: Managerii de proiect, Echipa de proiect, Proiectanții, Managerii de risc, Managerii calității, Auditorii. Mai pot fi incluși: Analiștii de sistem, Profesorii, Informaticienii, Studenții pofilelor adecvate, Persoanele care doresc să înțeleagă și să aplice metodologia PRINCE2 (2009).

Tematica

ZIUA 1

 • 1.Introducere
 • 2.Principii
 • 3 Introducere în temele PRINCE2
 • 4 Studiul de prefezabilitate economică (”Business case”)
 • 5 Organizația
 • 6 Calitate
 • 7 Planuri

ZIUA 2

 • 8 Riscuri
 • 9 Schimbarea
 • 10 Progres
 • 11 Introducere în procese
 • 12 Lansarea unui proiect
 • 13 Guvernanța proiectului

ZIUA 3

 • 14 Inițierea unui proiect
 • 15 Controlul unei etape
 • 16 Managementul livrării produsului
 • 17 Managementul limitelor unei etape
 • 18 Încheierea unui proiect

ZIUA 4

 • 19 Adaptarea PRINCE2 la mediul de proiect
 • Anexa A: Limite ale descrierii produsului
 • Anexa B: Guvernanța
 • Anexa C: Roluri și responsabilități
 • Anexa D: Exemplu de planificare bazat pe produs

 

ZIUA 5

 • Anexa E: Verificarea sănătății proiectului (checklist)
 • Informații suplimentare PINCE2 de la OGC
 • Din bibliotecă (publicații complementare)
 • Alte surse
 • Glosar

 

Metodă de predare

 ONLINE include prezentări PowerPoint dinamice, grafice și scheme, exemple practice din lume și din experiența ca manager de proiect a instructorului (>14 ani), studii de caz (Așa DA - Așa NU), exemple practice.

 

 

Nume Trainer
Gheorghe Hriscu
Detalii Trainer

COMPETENȚE DE BAZĂ: • Instructor a mai multor serii de persoane adulte (din 1986) • Management de proiect : PMI ( PMP din 2006); • Guvernanță: ISACA (CGEIT din 2008); • Manager al calității: Certificat de TǕV Austria (ISO 9001) din 2011 • Administrator al bazelor de date: Oracle și Access (OCP certificat în 2004), • Managementul serviciilor informatice: ITIL 2&3F (certificat din 2008) și ISO 20000 (membru în ASRO – CT 332); • Cunoștințe: MS Office, Visio și MS SQL Server, MS Project, SAP; • Traducător (voluntar) în limba română al metodologiei OPM2, standardelor ISO, ISACA, COBIT 2019, standardelor PMI, FIDIC, AA1000; • Inginer (Șef de promoție – media 9.21 din 10.00) la Universitatea din Galați, Romania (1980-1985, 1987); • Perfecționări: Analist-Programator, CNE, ITIL, OCP, manager al riscurilor, evaluator de proiecte, expert avansat în achiziții, instructor și consultant, auditor, manager energetic.

Investiție

Investitia include suport de curs online de tipul share screen si suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, precum si diploma de participare.

Preț cu TVA
1480.00 RON
Serie Certificat
PRINCE